Silje Vik Pedersen

Stilling

Seniorrådgiver, Leder for Forskningsdagene i Bergen, Kommunikasjonsansvarlig for forskningsprosjektet KLAR

Tilhørighet

Arbeid

Planlegging og gjennomføring av Forskningsdagene i Bergen, inkludert ansvar for økonomi, budsjett og sponsorer. Intern og ekstern profilering.

Kommunikasjonsansvarlig for forskningsprosjektet KLAR (20% stilling)