Siri Gloppen

Stilling

Professor, Professor i statsvitenskap og Prodekan ved det Samfunnsvitenskapelige Fakultet, Leder for LawTransform (CMI-UiB Centre on Law & Social Transformation), leder for Bergen School of Global Studies

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Jeg forsker i skjæringspunktet mellom rett og politikk med hovefokus på "lawfare" bruken av rettsmobilisering som politisk strategi og domstolene som arena for omstridte politiske spørsmål som klima, abort og LHBT-rettigheter. Forskningen er knyttet til LawTransform ( CMI-UiB Centre on Law & Social Transformation) som jeg leder. Senteret er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Chr. Michelsens Institutt og omfatter en rekke internasjonale og tverrvitenskapelige prosjekter for forskning om rettens samfunnsmessige virkninger.  Empirisk fokus for min egen forskning er i hovedsak Afrika (Sør-Afrika, Malawi, Uganda, Tanzania, Zambia) men jeg har også ledet flere tverr-regionale studier (Latin-Amerika, Afrika, Asia, Europa) og jobber også noe med norske forhold. Jeg er opptatt av hvordan retten brukes til å oppnå sosiale og politiske målsetninger, både "nedenfra" (gjennom at individer og grupper mobliserer rund rettigheter i og utenfor rettsapparatet), "overfra" (fra den politiske ledelsen, gjennom  grunnlovsutvikling, lovgivning og utvikling/begrensning av rettsinstitusjoner). og "innenfra" (gjennom domstolsaktivisme). Jeg er oppttatt av hvordan ulike samfunn kan utvikle institusjoner for ansvarsutkrevning som bidrar til å bygge godt styresett og demokrati - blant annet i fohold til å sikre rettferdige valgprosesser. Et spørsmål jeg har forsket mye på er hvordan sosiale rettigheter kan håndheves av rettsapparatet og hvordan det påviker sosialpolitikk og soaial rettferdighet, for eksempel når det gjelder helse. I forlengelsen av dette er jeg opptatt av hvordan rettsinstitusjoner brukes for å fremme en mer ansvarlig miljø- og klimapolitikk.  Jeg har tidligere forsket på forsoningsprosesser (sannhetskommisjoner, overgangsrettferdighet), politisk teori (særlig knyttet til sosial rettferdighet) og også opptatt av nye former for politiske deltakelse.

Undervisning

Jeg har utviklet og undervist i et stort utvalg av emner, inkludert heldigitale emner ved UiB:

PhD-emner:

Climate Change Governance (2020**, 2014); Effects of Lawfare (2020**, 2015-2019); Rights as Governance & Political Tools: Gender Based Violence (2018); Inequality & Governance (2015); Health Litigation (2010); Human Rights & Poverty (2008)

Masteremner:

Climate Change Governance (2021**, 2013) Constitution & Politics (med UiBs jussfakultet 2014-2020) Law as Political Strategy (2017, 2018); Breaking BAD, Backlash against democracy (2019); Deepening Democracy - Democratic Innovations (2012) Tidliger emner: Checking the State; Constitutionalism; Citizenship; Human Rights & Social Justice; International Justice

Bacheloremner:

Courts, Law & Politics (årlig siden 2015) Political Theory (1995-2000)

Samorganiserte et Global School Graduate-emne om Health Litigation ved Harvard (2014)

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner:

Bøker:

 • Juridification & Social Citizenship. Ed. with Henriette Aasen, Anne M Magnussen & Even Nilssen (E. Elgar, 2014)
 • Klima, medier og politikk. With Elisabeth Eide, Dag Elgesem, Lise Rakner, L. (Eds.). (2014). Abstrakt forlag AS.
 • Climate Talk: Rights, Poverty & Justice. With Jackie Dugard & Asun L. St.Clair (Eds) (Juta, 2013)
 • Litigating Health Rights: Can Courts Bring Justice to Health. With Alicia E Yamin (Eds) HLS Human Rights Programme Series with Harvard University Press (2011). Spanish Translation published by Siglo XXI (Argentina) in March 2013
 • Courts and Power in Latin America and Africa. Co-authored with Bruce Wilson, Roberto Gargarella, Elin Skaar Palgrave McMillan (2010)
 • Globalization and Democratization: Challenges for Political Parties. Ed. with L. Rakner. Fagbokforlaget (2007).
 • Roads to Reconciliation. Ed. with E. Skaar and A. Suhrke. Lexington Books (2005)
 • Democratization  and the Judiciary. Ed. with R. Gargarella and E. Skaar) London: Frank Cass (2004)
 •  South Africa: Battle over the Constitution. Ashgate (1997)

Artikler og kapitler:        

 • “The Climate Crisis: Litigation and Economic, Social and Cultural Rights”. With Catalina Vallejo. in Dugard et.al. (eds) Research Handbook on Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights. Edward Elgar Publishing, (2020). (Jointly conceptualized and written.)
 • “LGBT rights in Africa” With Lise Rakner. Chapter 15 in Ashford, C., & Maine, Research Handbook on Gender, Sexuality, and the Law. Edward Elgar, (2020) (Jointly conceptualized and co-written)
 • “Political determinants of sustainable development goals.” With Camila Gianella and Marta Machado, The Lancet 390.10112 (2017): 2545-2546. (Jointly conceptualized and co-written)
 • “Studying Courts in Context” in LD Haglund & R Stryker, (eds) Economic, Social, and Cultural Rights: Emerging Possibilities for Social Transformation. University of California Press (2015)
 • “Grabbing development: Courts, corruption and judicial independence” In T. Søreide & A. Williams (eds) Corruption, Grabbing and Development: Real World Challenges. E. Elgar Publ. (2014)
 • “Red-Green Lawfare: Climate Justice Discourse in Courtrooms” with Catalina Vallejo, in (J. Dugard et al eds) Climate Talk: Rights, Poverty & Justice (Juta, 2014) (I developed the theoretical framework, Vallejo collected most of the data, jointly analyzed and written)
 • “Judging the price of life: cost considerations in right-to-health litigation” with Octavio Ferraz, Ottar Mæstad, and Lise Rakner, in H. Aasen et al. (Eds.). (2014). Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing (2014). (I led conceptualization and analysis, co-wrote chapter).
 • “Human Rights Based Approaches to Development: Concepts, Evidence, and Policy”, with Varun Gauri, Polity, 44(4): pp 485–50 (2012), (Jointly conceptualized and written)
 • “Climate Change Lawfare” with Asun St Clair, Social Inquiry. 79(4), 2012, pp 899-930) (I developed the theoretical framework, and collected most of the data, jointly written)
 • “Judicial independence and judicialization of electoral politics in Malawi and Uganda”. With Fidelis Edge Kanyongolo In D Chirwa & L. Nijzink,  Accountable Government in Africa: Perspectives from Public Law and Political Science. University of Cape Town Press/UN University Press (2012) (Jointly conceptualized, joint data collection, jointly written)
Vitenskapelig artikkel
Kronikk
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Populærvitenskapelig foredrag
Leder
Mastergradsoppgave
Briefs
Brev til redaktøren
Doktorgradsavhandling
Poster
Faglig kapittel
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Leserinnlegg
Vitenskapelig monografi
Intervju
Populærvitenskapelig artikkel
Hovedfagsoppgave
Rapport
Anmeldelse
Fagbok

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

- Direktør - Centre on Law & Social Transformation (UiB - CMI 2014-) 

- Prosjektleder - Political determinants of sexual and reproductive health: Criminalization, health impacts and game changers (UiB - CMI 2016-2021)

- Prosjektleder - LawTransform: Effects of Rights & Law (UiB - 2017-2022)

- Prosjektleder - Sexual and Reproductive Rights Lawfare: Global Battles (UiB - CMI 2014-2018)

- Forskningskoordinator 2013-2015 - PluriCourts - Centre for the Study of the Legitimacy of the Global Judiciary (Universitet i Oslo, Det juridiske fakultet - Centre of Excellence, 2013-)

- Forsker - Abortion Lawfare in Latin America (UiB - CMI 2014-2017)

- Prosjektleder - Land Rights and Inclusive Sustainable Development in India (UiB - CMI 2013-2016)

- Prosjektleder - Institutionalizing the Right to Health in Health Service Delivery (Norad/CMI/Verdensbanken 2014-2016)

- Forsker - Climate Change Discourse, Rights and the Poor (UiB - CMI 2010-2012)

- Prosjektleder- The right to health through litigation? Can court enforced health rights improve health policy and priority-setting in poor countries? (Samarbeid mellom CMI, Medisinsk fakultet ved UiB, Harvard University, forskere i Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, South Africa, India, Bangladesh - 2008-2012)