Siri Sagen Trosvik

Stilling

Seniorkonsulent

Tilhørighet

Arbeid

Studiekonsulent ernæring

Verneombud K1

Web-ansvarlig K1s nettsider

Web-redaktør Senter for ernæring

Sekretær for Senter for ernærings arbeidsgruppe