Sonja Ljostveit

Stilling

Overingeniør

Tilhørighet

Forskergrupper

Kort info

Jeg jobber i hovedsak med immunologi (influensa og covid) og mikrobiologi. I tillegg bestiller jeg for flere grupper og har ansvar for laboratoriet.
Arbeid

Erfaring/metoder: 

Molekylærbiologiske metoder, bl.a. cellearbeid, mikroskopering, transfeksjon, immunohistokjemi, transfeksjon, SDS-page, PCR, DNA/RNA rensing.

Proteomiske metoder: kloning, lage stabiltransfekterte cellelinjer, immunopresipitering, SILAC, massespektrometri og proteomiske dataanalyser.

Immunologiske metoder: HI, HAT, dyrking av virus i egg, ELISA, preparering av prøver.

Annet:

Generelt lab-rabeid og lab-ansvar.

Ansvarlig for praktisk gjennomføring og forelesningene knyttet til det praktiske på kurssalen i mikrobiologi for MED4, mikrobiologi og immunologi for OD2, mikrobiologi og hygiene for TPBAMIKR samt mikrobiologi, immunologi og hygiene for FARM270.

Formidling

Praktiske kurs i mikrobiologi, hygiene, immunologi

Undervisning

Mikrobiologi, hygiene, immunologi.

MED4, FARM270, OD2MIKR, OD2PATIM og TPBAMIKR

Publikasjoner