Ståle Knudsen

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for sosialantropologi

Forskning

Min faglige hovedinteresse befinner seg innen det vidt definerte området miljøantropologi (eller økologisk antropologi). Jeg er særlig opptatt av hvilke kunnskaper og modeller ulike aktører besitter og informeres av i samhandling og konflikt omkring ressursforvaltning og miljøkonflikter. Mye av min forskning er tverrfaglig. Jeg har særlig arbeidet tett med biologer og sosiologer men også andre i større integrerte EU-finansiert prosjekt som fokuserer på forvaltning av Europas havområder. Mine studier har fortrinnsvis fokusert på marine ressurser/omgivelser, men interessene mine har de siste årene også rettet seg mot energiprosjekter og miljøvernbevegelser.

Jeg er ikke bare opptatt av 'lokale ressursbrukere' eller av lokal motstand mot energiprosjekter, men også av hvordan statsrepresentanter, (globalisert) kapital, forskere og andre er med på å skape vår forståelse og politikk i forhold til våre omgivelser. Dermed er jeg også interessert i hvordan dominerende diskurser om natur og miljø utvikler seg, hvilke implikasjoner de har og hvordan ulike aktører forholder seg til dem. Denne interesse har bl.a. manifestert seg i et fokus på biodiversitetsdiskursen, særlig slik den kommer til utrykk i forskning og forvaltning omkring 'fremmede arter', og mer nylig i et nytt forskningsprosjekt som fokuserer på hvordan norske energibedrifter håndterer samfunnsansvar når de opererer i utlandet (ENERGETHICS: http://www.uib.no/en/project/energethics).

Jeg er nå i ferd med å utvikle et nytt forskningsprosjekt der jeg vil undersøke hvordan fiskeoppdrett i Norge og i Tyrkia forholder seg til det grønne skiftet og bærekraft.

Undervisning

Vår 2005: SANT207

Vår 2007: SANT302

Høst 2007: SANT302, SANT101

Vår 2008: SANT250

Høst 2008: SANT 207

Høst 2009: SANT 302

Vår 2010: SANT 103
Høst 2010: SANT 302

Vår 2011: SANT 103

Vår 2012: SANT 103

Høst 2012: SANT 280 - Biodiversitetens antropologi

Vår 2013: SANT 103

Høst 2014: SANT 350

Vår 2015: SANT 350

Høst 2015: SANT 350

 

 

Publikasjoner

Bøker

Knudsen, Ståle (ed.) (2023) Corporate social responsibility and the paradoxes of state capitalism. Ethnographies of Norwegian energy and extraction businesses abroad. Oxford: Berghahn Books.

Knudsen, Ståle (2009) Fishers and Scientists in Modern Turkey. The Management of natural Resources, Knowledge and Identity on the Eastern Black Sea Coast. Oxford: Berghahn Books.


Artikler

Knudsen, S. (2023) 'Critical realism in political ecology: An argument against flat ontology'. Journal of Political Ecology 30(1): 1-22. doi: https://doi.org/10.2458/jpe.5127

Knudsen, S., D. Rajak, S. Lange and I. Hugøy (2020) 'Bringing the state back in. Corporate social responsibility and the paradoxes of Norwegian state capitalism in the international energy sector', in Theme section (eds. S. Knudsen and D. Rajak) 'Corporate social responsibilityand the paradoxes of state capitalism'. Focaal—Journal of Global and Historical Anthropology (88): 1-21.

Knudsen, S., I.B. Müftüoğlu, I. Hugøy (2020) 'Standardizing responsibility through the stakeholder figure. Norwegian hydropower in Turkey', in Theme section (eds. S. Knudsen and D. Rajak) 'Corporate social responsibilityand the paradoxes of state capitalism'. Focaal—Journal of Global and Historical Anthropology (88): 58-75.

Müftüoğlu, I.B., S. Knudsen, R.F. Dale, O. Eiken, D. Rajak, S. Lange (2018) 'Rethinking access: Key methodological challenges in studying energy companies'. Energy Research & Social Science 45 (November): 250-257. 

Knudsen, Ståle (2018) 'Is Corporate Social Responsibility Oiling the Neoliberal Carbon Economy?'. Ethnos 83(3): 502-520

Knudsen, Ståle (2016) 'Protests Against Energy Projects in Turkey: Environmental Activism Above Politics?'. British Journal of Middle Eastern Studies 43(3): 302-323.

Knudsen, Ståle (2015) 'Corporate Social Responsibility in Local Context: International capital, charitable giving and the politics of education in Turkey'. Southeast European and Black Sea Studies15(3): 369-390.

O'Higgins, T., A. Farmer, G. Daskalov, S. Knudsen, and L. Mee (2014) 'Achieving good environmental status in the Black Sea: scale mismatches in environmental management'. Ecology and Society 19(3): 54.http://dx.doi.org/10.5751/ES-06707-190354

Knudsen, Ståle (2014) 'Is Escobar’s Territories of Difference good political ecology? On anthropological engagements with environmental social movements'. Review article with response from Escobar. Social Analysis 48(2): 78-107.

Knudsen, Ståle (2014) 'Multiple sea snails The uncertain becoming of an alien species'. Anthropological Quarterly 87(1): 59-92. 

Ron Janssen, Ståle Knudsen, Valentina Todorova and Ayşe Gündüz Hoşgör (2014) 'Managing Rapana in the Black Sea: stakeholder workshops on both sides'. Ocean & Coastal Management, 87(January): 75-87.

A. Ulman, S. Bekisoglu, M.A Zengin, S. Knudsen, V. Unal, C. Mathevs, S. Harper, D. Zeller, D. Pauly (2013) 'From bonito to anchovy: a reconstruction of Turkey’s marine fisheries catches (1950-2010)'. Mediterranean Marine Science, 14(2): 309-342.

2010. [med Mustafa Zengin og Mahmut Hakan Koçak] 'Identifying drivers for fishing pressure. A multidisciplinary study of trawl and sea snail fisheries in Samsun, Black Sea coast of Turkey'. Ocean and Coastal Management, 53(5-6): 252-269.

2009. [med Olivia Langmead, Abigail McQuatters-Gollop, Laurence D. Mee, Jana Friedrich, Alison J. Gilbert, Marian-Traian Gomoiu, Emma L. Jackson, Galina Minicheva og Valentina Todorova] Recovery or decline of the northwestern Black Sea: A societal choice revealed by socio-ecological modelling. Ecological modelling, 220(21): 2927-2939.

2008. [med Hege Toje] Post-soviet transformations in Russian and Ukrainian Black Sea fisheries. Socio-economic dynamics and property relations'. Southeast European and Black Sea Studies, 8(1): 17-32.

2008. Ethical know-how and traditional ecological knowledge in small scale fisheries on the eastern Black Sea coast of Turkey. Human Ecology - An Interdisciplinary Journal, 36(1): 29-41.

2006. Between Life Giver and Leisure. Identity Negotiantion through Seafood in Turkey. International Journal of Middle East Studies, 38(3).

2004. From Tax to Proteins. State Fishery Policy and the Disregard of Tradition in Turkey. Middle Eastern Studies, 40(5).

2003. Situating Technology. Confrontations over the use of sonar among Turkish fishermen and marine scientists. Perspectives on Global Development and Technology, 2(2).

2003. Black Sea Fishery Management; from Ignorance to Politics. Journal of Southeast European and Black Sea Studies, 3(1).

1995. Fisheries along the eastern Black Sea coast of Turkey: informal resource management in small-scale fishing in the shadow of a dominant capitalist fishery. Human Organization, winter 1995.


Bokkapitler

Ståle Knudsen, Dinah Rajak, Siri Lange, and Isabelle Hugøy (2023). 'Introduction'. In Knudsen, Ståle (ed.) (2023) Corporate social responsibility and the paradoxes of state capitalism. Ethnographies of Norwegian energy and extraction businesses abroad. Oxford: Berghahn Books.

Ingrid Birce Müftüoğlu, Ståle Knudsen, Ragnhild Freng Dale,Oda Eiken Maraire, Dinah Rajak, and Siri Lange (2023). 'Rethinking Access. Key Methodological Challenges in Studying Energy Companies'. In Knudsen, Ståle (ed.) (2023) Corporate social responsibility and the paradoxes of state capitalism. Ethnographies of Norwegian energy and extraction businesses abroad. Oxford: Berghahn Books.

2023. 'Model of a Model: Norsk Hydro at Home and Abroad'. In Knudsen, Ståle (ed.) (2023) Corporate social responsibility and the paradoxes of state capitalism. Ethnographies of Norwegian energy and extraction businesses abroad. Oxford: Berghahn Books.

Ståle Knudsen, Ingrid Birce Müftüoğlu, and Isabelle Hugøy (2023) 'Standardizing Responsibility Through the Stakeholder Figure: Norwegian Hydropower in Turkey'. In Knudsen, Ståle (ed.) (2023) Corporate social responsibility and the paradoxes of state capitalism. Ethnographies of Norwegian energy and extraction businesses abroad. Oxford: Berghahn Books.

2023. 'Conclusion: Inactive State Ownership and the Nordic Model Recast as “Values”'. In Knudsen, Ståle (ed.) (2023) Corporate social responsibility and the paradoxes of state capitalism. Ethnographies of Norwegian energy and extraction businesses abroad. Oxford: Berghahn Books.

2015. 'Marine Governance in the Black Sea'. In Michael Gilek and Kristine Kern (eds.) Governing Europe’s Marine Environment. Europeanization of Regional Seas or Regionalization of EU Policies? Ashgate, 225-248.

2011 [med Hakan Koçak] 'Through Boom and Bust. Coping with Poverty in Sea Snail Fisheries on the Turkish Black Sea Coast'. I Svein Jentoft og Arne Eide (red.), Poverty mosaics. Realities and prospects in small-scale fisheries. Springer: London and New York, pp. 221-249.

2007. A Comparative Overview of Academic Discourse on Indigenous Knowledge in the Middle East and Africa, i E. Boon og L. Hens (red.) Indigenous knowledge systems and sustainable development: Relevance for Africa. Delhi: Kamla-Raj Enterprises, pp. 13-28.

1999. What role for the Turkish Fishery co-operatives? Organisational preconditions for a new management regime in the Black Sea, i M.S. Celikkale, E. Duzgunes, I. Okumus og C. Mutlu (red.) The Proceedings of the First International Symposium on Fisheries and Ecology, 2-4 Sep. 1998, Trabzon/TURKEY.


Rapporter
2008. GFCM Black Sea programme: preliminary elements for a project framework. Roma: GFCM.

2007. [med W. Pelczarski W. og J. Brown] Joining the EU: The Impacts on Fisheries. Elme Project Deliverable 5.3. Plymouth, ELME (EU FP6 project 505576 2006). 42s.

2006. [med M. Zengin og M.H. Kocak] A detailed report on the social and economic driving forces for each fishery to identify commonality in driving forces for the main fisheries in the regional seas of Europe. Elme Project Deliverable 5.2. Plymouth, ELME (EU FP6 project 505576.

2006. [med Hege Toje] Post-Soviet Transformations in Russian and Ukrainian Black Sea Fisheries: Socio-economic Dynamics and Property Relations. Bergen: University of Bergen.

1997. A comparative study of fishing communities and public awareness in Turkey and Ukraine. Social Assessment Studies of the Human Communities Particularly Affected by the Degradation of the Black Sea Ecosystem. Istanbul: Black Sea Environmental Programme.

 

Prosjekter

PÅGÅENDE:

ASMOG: Hvordan automatisering påvirker den maritime industrien

FERDIGSTILTE:

ENERGETHICS - Norske energibedrifter i utlandet. Mot en utvidet antropologisk forståelse av samfunnsansvar

KNOWSEAS - Knowledge-based Sustainable Management for Europe's Seas (2009-2013). Leder arbeidsgruppe om Svartehavet (WP8), deltar i samfunnsvitenskapelig arbeidsgruppe om ‘governance' (WP5).

POVFISH - Unravelling the Vicious Circle (2008-2010)
Poverty Alleviation and Sustainable Livelihoods in Small-scale Fisheries (PovFish).

ELME - European Lifestyles and Marine Ecosystems (2004-2007). Ledet arbeidsgruppe om fiskerier.

Kompetanse

Regional: Tyrkia, Midtøsten, Svartehavsregionen

Tematisk: Miljøantropologi, kunnskap, naturressursforvaltning, fiske, introduserte arter og biodiversitet, vitenskap, teknologi, fattigdom og ulikhet.