Stein Erik Lauritzen

Stilling

Speleologi og kvartærgeologi

Tilhørighet

Institutt for geovitenskap

Publikasjoner
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Poster
Intervju
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Rapport
Annet
Populærvitenskapelig foredrag
Leder
Mastergradsoppgave
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

EvoCave
https://www.mn.uio.no/cees/english/research/projects/101491/index.html

https://www.nrk.no/nordland/graver-seg-ned-i-norcemgrotta-i-kjopsvik-_-fant-100.000-ar-gamle-isbjorner_-ulver-og-seler-1.15653251

SapienCE

https://www.uib.no/en/sapience