Steinar Hunskår

Stilling

Professor , professor i allmennmedisin. Seniorforskar ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE

Tilhørighet

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Publikasjoner
Rapport
Vitenskapelig artikkel
Kronikk
Vitenskapelig foredrag
Poster
Lærebok
Faglig kapittel
Fagartikkel
Leder
Fagbok
Errata
Faglig foredrag
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Doktorgradsavhandling
Digitale læremidler
Intervju
Populærvitenskapelig artikkel
Sammendrag/abstract
Leserinnlegg
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Leksikonartikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin