Stephan Meidell

Stilling

Stipendiat

Tilhørighet

Griegakademiet – Institutt for musikk

Forskergrupper

Forskning

I mitt prosjekt «Lydstrømmer~» (2020- ) står improvisasjonen sentralt i skapingen av elektroakustisk musikk. Prosjektet tar i bruk en metodologi bygget på resonans, vibrasjon og transduksjon. Jeg utforsker hvordan resonans, teknologisk muliggjort gjennom transduksjon av vibrasjoner, åpner opp for nye måter for samskaping, og alternative lytteperspektiver. Dette utvider og diversifiserer nåværende improvisasjonspraksis i musikk.

Gjennom å installere høyttalere og mikrofoner inni musikalske instrumenter i ensembler, kan lyder fra ett instrument vibrere overflater, membraner og strengene til et annet. Denne praksisen muliggjør å "lyde gjennom" og "spille" den andre og etablerer en ny og sammenvevd lyd ~ relasjonell økologi.

En tromme kan lyde gjennom et piano og bli "trommiano", eller en gitar gjennom en cembalo, og bli "gitaralo". Disse nye legeringene driver den improviserende musikeren til å reevaluere internalisert kunnskap og minner, og møte sitt eget – og den andres – utvidede instrument på nytt.

Publikasjoner