Sushma Nagaraja Grellscheid

Stilling

Professor , Head of Node, ELIXIR Norway

Tilhørighet

Institutt for informatikk

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Poster
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin