Svein Michelsen

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for politikk og forvaltning

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Kronikk
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Briefs
Leksikonartikkel
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Rapport
Faglig kapittel
Populærvitenskapelig foredrag
Leder
Intervju
Annet
Populærvitenskapelig artikkel
Mastergradsoppgave
Fagbok
Hovedfagsoppgave
Fagartikkel
Poster
Kompendium

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter
  • Kvalitet i fag og yrkesopplæringen (2012-2015) (finansiert av Utdanningsdirektoratet
  • The future of Vocational Education in the Nordic countries (finansiert av NORDFORSK)
  • HELOS (2012-215) – om læringsutbytte innen høgre utdanning (finansiert av NFR)