Sveinung Arnesen

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskning

Politisk atferd, demokrati, og opinion. 

Undervisning

Kvantitative metoder i samfunnsvitenskapen

Det amerikanske politiske systemet

Publikasjoner
Rapport
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Kronikk
Faglig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Faglig kapittel
Programdeltagelse
Intervju
Doktorgradsavhandling
Anmeldelse
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Leserinnlegg

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Se CV for oppdatert liste av publikasjoner.

Prosjekter

• Democratic innovation in practice: Investigating real-world participatory processes and their influence on democratic legitimacy.” Research Council of Norway project grant, NOK 5.5 million awarded for the period 2019-2023. Role: Principal Scientific Investigator.

• “The Norwegian Local Election Studies of 2019 and 2023”, NOK 12 million awarded for the period2019-2024. Role: Project team member.

• “The Challenge from Terrorism in the Nordic Countries: An analysis of citizens’ reactions, policy responses and legitimacy”, Nordic Research Council (NORDFORSK) project grant, NOK 9 million awarded for the period 2018-2022. Role: Core team member of PI institution.

• “Forskning på demokrati og tillit og politisk ulikhet” (“Research on democracy, trust, and political inequality”), NOK 1.3 million awarded for the period 2018-2020. Role: Core project team member.

• “Can Fair Decision-Making Procedures Increase The Legitimacy of Democracies?”, NOK 8 million awarded for the period 2017-2021, Norwegian Research Council as Young Research Talent for the project. Role: Principal Investigator.

Kompetanse