Sverre Sandberg

Stilling

Emeritus

Tilhørighet

Publikasjoner
Errata
Leder
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig artikkel
Kronikk
Brev til redaktøren
Doktorgradsavhandling
Poster
Short communication
Leserinnlegg
Vitenskapelig foredrag
Sammendrag/abstract
Faglig kapittel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Mastergradsoppgave
Rapport
Fagbok

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin