Tatiana Kuznetsova

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig foredrag
Mastergradsoppgave
Sammendrag/abstract
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin