Tatiana Kuznetsova

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for fysikk og teknologi

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig foredrag
Sammendrag/abstract
Mastergradsoppgave
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin