Tone Hellesund

Stilling

Professor, kulturvitenskap

Tilhørighet

Forskning

Mine hovedinteresser innen forskning handler om kulturelle perspektiver på kjønn, seksualitet og intimitet, i nåtid og fortid. Jeg har særlig interessert meg for ikke-normative liv. For øyeblikket er mitt hovedfokus seksualitetshistorie og skeiv historie i bred forstand. 

Jeg samarbeider mye med Skeivt arkiv ved Universitetsbiblioteket i Bergen, og sitter i referansegruppen der.

Jeg sitter også i styret for Museumssenteret i Hordaland (MuHo) (2017-) og i Fagkomiteen for arbeid med konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven i Norges Kulturråd (2020-).

 

Jeg er for tiden involvert i forskningsprosjektet NordiQueer – A Nordic Queer Revolution? | Department of Gender Studies og er prosjektleder for prosjektet QUEERDOM | Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap | UiB, der vi forsker på skeive hjemmeliv og intimiteter 1842-1972.

 

 

 

 

Publikasjoner
2022
2021
2020
2019
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
2003
2002
2001
2000
1996
1995

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin