Tone Lund-Olsen

Stilling

Administrasjonssjef , SKOK/SVT

Tilhørighet

Senter for kvinne- og kjønnsforskning Senter for vitenskapsteori

Arbeid
 • Inngår i sentra sine leiarteam

 • Administrativ leiing av sentra

 • Personalansvar administrativ stab

 • Personaladministrasjon (herunder IA og HMS) begge sentra
 • Økonomiforvalting (budsjett og regnskap), inkl. BOA og PA
 • Ressursforvalting (herunder bygg og areal)
 • Postfordeling (ePhorte)
 • Rekruttering 
 • Rapportering
 • Strategiutvikling og rammeplanar
 • Rutinar, retningsliner og kvalitetssikring
 • Sekretær for SKOK-styret
 • Kontakt med fakultetet og andre administrative einingar
 • Korrespondanse og variert sakshandsaming
 • Nettverksarbeid
 • Andre administrative oppgaver
Publikasjoner