Torfinn Harding

Stilling

Professor , II

Tilhørighet

Institutt for økonomi

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig artikkel
Faglig foredrag
Kronikk
Leserinnlegg
Populærvitenskapelig foredrag
Intervju
Rapport
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin