Torgeir Skorgen

Stilling

Professor , Tysk

Tilhørighet

Institutt for fremmedspråk

Forskergrupper

Publikasjoner
Faglig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Kronikk
Populærvitenskapelig bok
Intervju
Webutstilling
Leksikonartikkel
Faglig kapittel
Forord
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Populærvitenskapelig foredrag
Programdeltagelse
Rapport
Poster
Vitenskapelig artikkel
Utstillingskatalog
Vitenskapelig foredrag
Oversatt bok
Fagbok
Populærvitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin