Torgeir Uberg Nærland

Stilling

Førsteamanuensis, Førsteamanuensis

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Overordnet er jeg interessert i mediene og kulturens rolle i demokrati og samfunnsliv. Jeg er spesielt opptatt av hvilken betydning sosial ulikhet har for folks muligheter til å delta i samfunnet gjennom sin bruk av medier og kultur, og hvordan vi kan utforme en kultur- og mediepolitikk som fremmer bred deltakelse. Med utgangspunkt i kultursosiologiske perspektiv, demokratiteori og ulike sosialteoretiske tilnærminger har jeg forsket på bestemte kulturformer som musikk eller TV-serier, eller mediesjangre som nyheter, men også på spørsmål knyttet til medier og populisme.

De siste årene har jeg fokusert spesielt på spørsmål knyttet til marginalisering, mediebruk og medborgerskap, og leder nå forskningsprosjektet Media Poverty: media use and citizenship in conditions of deprivation (2021-2025) som er finansiert av Norges Forskningsråd.  Jeg har bistilling som Forsker 1 ved NORCE.

Sammen med Jan Fredrik Hovden leder jeg Nettverk for kultur, ulikhet og demokrati, ved Institutt for informasjons- og medievitenskap

Jeg er medlem av det regjeringsoppnevnte Musikkutvalget (2023-25) som lager NOU om det norske musikkfeltet, og er tidligere nestleder av Kringkastingsrådet og medlem av  Kulturådets forskningsutvalg.

Jeg har deltatt i flere større forskningsprosjekt, som arbeidspakkeleder i INDVIL (NFR, 2016-20), postdoktor i MeCiN (NFR, 2015-19) og som forsker i Responding to welfare state services (NFR, 2012-16), og har også ledet en rekke prosjekter finansiert av Medietilsynet. Jeg er vitenskapelig rådgiver i PREPARE (EU 2023-27) og NORHOP (NFR 2023-27).

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Rapport
Intervju
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig monografi
Faglig foredrag
Kronikk
Populærvitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Programdeltagelse
Intervju tidsskrift
Leserinnlegg
Mastergradsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Media Poverty: media use and citizenship in conditions of deprivation (funded by the research council of Norway).

https://www.norceresearch.no/en/projects/media-poverty-media-use-and-citizenship-in-conditions-of-deprivation