Torger Kielland

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Min forskning er primært rettet mot immaterialrett, med et spesielt fokus på immaterialrettigheter og informasjonsteknologi.

Jeg har tidligere skrevet doktoravhandling om "Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser", og arbeider for tiden blant annet med en bok om "Rettslige problemer ved åpen programvare".

Jeg er leder for Forskergruppe for informasjons- og innovasjonsrett.

Jeg er redaktør og bidragsyter til immaterialrettsbloggen Immaterialrettstrollet og immaterialrettspodcasten Huldrapodden (også tilgjengelig på Apple podcasts og Spotify).

Undervisning
Publikasjoner

Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering, utredning 2020

Immaterialrettens europeisering, bokkapittel 2019 (sammen med Tore Lunde og Knut Martin Tande)

Utviklingen i norsk opphavsrettslovgivning og praksis 2017–2019, NIR 2020 s. 29-45

Opphavsrettslige problemstillinger ved digitalisering av undervisning ved universitet og høyskoler, UiB 2018

Erstatningsbetingende medvirkning til patentinngrep, NIR 2018 s. 173-199

Kommentar til Høyesteretts dom i "Il Tempo Gigante-saken", NIR 2018 s. 415-431

Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser, Universitetsforlaget 2017

"Rettslige problemstillinger ved åpne programvarelisenser i norsk rett" i Lov og Rett 7/2007 s. 406-422

"Copyleft - en analyse av gjensidighetsvilkår i åpne programvarelisenser i norsk rett" i CompLex 7/2005

Vitenskapelig foredrag
Nettsider (opplysningsmateriale)
Faglig foredrag
Programledelse

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter
Kompetanse

Cand. Jur, Universitetet i Oslo, 2005

PhD, Universitetet i Bergen, 2014