Torkell Bernsen

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Forskning

Torkell Bernsen er førsteamanuensis ved instiutt for design innen bevegelig design (motion graphics), med et faglig utgangspunkt i møtepunktene mellom film, animasjon, grafisk design og illustrasjon. Med lang erfaring fra filmproduksjon, designprosjekter og undervisning søker Bernsen å utforske og synligjøre mulighetsrommet for designeres bruk av levende bilder i ulike kommunikasjonssammenhenger i et spekter fra VR-opplevelser til fysiske sanseorienterte rom. Hvordan designere av audivisuelle og sanselige opplevelser utfordres til en ansvarlighet og bevissthet i møte med publikum er sentralt i hans arbeid. I et nåværende arbeid (Inside the Narrative 2022-23) utfordres genren VR-dokumentar i forhold til etisk håndtering i presentasjonen av et intervjuobjekt. Virtual reality som mediefenomen er kjent for å forsterke opplevelsen av tilstedeværelse og dermed også publikum som et medievitne i de digitale omgivelsene. Designeren er dermed ansvarlig for det som bevitnes i møte med et ønske om fortelle en historie på en best mulig måte.

Publikasjoner