Vadim Kimmelman

Stilling

Professor

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig artikkel
Faglig kapittel
Vitenskapelig foredrag
Poster
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig monografi
Lærebok

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin