Vanessa Tamara Seeligmann

Stilling

Seniorkonsulent

Tilhørighet

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Utdanning

Mastergrad i Sosial og Kognitiv Psykologi (2020) med avhandlinga "(Not so) Lost in Translation: How Foreign Language Use Affects Decision-Making."