Vigdis Broch-Due

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskning

Biografisk skisse

Vigdis Broch-Due er professor ved institutt for sosialantropologi ved universitetet i Bergen. Hun har også et spesielt professorat i internasjonale fattigdomsstudier ved det samfunnsvitenskapelige fakultet. I tillegg til å bli tildelt Dr. Philos. graden i antropologi (1991), inkluderer hennes akademiske fagutdanning sosiologi, geografi, komparativ litteratur og filosofi. I perioden 2015-2018  permisjon som vitenskapelig direktør ved Centre for Advanced Study (CAS), Oslo, et senter som støtter fremragende grunnforskning gjennom gruppebasert, tverrfaglig forskning på tvers av hele spekteret av humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap om emner som forskerne selv har formulert.  I januar 2020 ble hun utnevnt til styret i Danmarks Grundforskningsfond (DG) av Uddannelses- og Forskningsministeriet etter å ha blitt  nominerted av Det Kongelige Danske https://dg.dk/professor-vigdis-broch-due-er-nyt-medlem-af-danmarks-grundforskningsfonds-bestyrelse/.  

Broch-Dues akademiske karriere har ført henne fra undervisningsstillinger i antropologi ved universitetene i Oslo og Washington (Seattle, USA), til forskningsleder for "Poverty and Prosperity Research Program" ved Nordiska Afrika Instituttet, Uppsala (Sverige) til ledende forskningsstillinger ved universitetene i Cambridge, SOAS og LSE (UK) samt Rutgers (USA). I løpet av sin akademiske karriere har hun fått tildelt 11 store forsknigsbevilgninger til støtte for sine feltstudier og prosjekter.    

Broch-Due har utviklet en rekke kurs og internasjonale studieprogrammer på MA- og Ph.d.-nivå innenfor disiplinen antropologi, men tverrfaglige kurs med tematikk på tvers av humaniora og samfunnsvitenskap. Hun har en omfattende veilednings portofølje på MA- og Ph.d.-nivå og har vært utnevnt som medlem av flere fagråd; lokale, nasjonale og internasjonale. Broch-Due har lang erfaring i evaluering av forskningssøknader og sentre for fremragende forskning (SFF formatet) i Skandinavia og Tyskland, samt vurdering av søkere til professorat og førsteamanuensis stillinger i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia og USA.

Hun har en omfattende forskningskarriere i Øst-Afrika som strekker seg over fire tiår, med fokus på pastorale samfunn i Nord-Kenya. Hun har gjennomført omfattende etnografiske og historiske studier blant Turkana samfunn (gjetere, svedjebrukere, sankere og fiskere) og, mer nylig, i grenseområdene i den bredere savanne regionen der Turkana samhadler med Samburu, Borana, Somali, Maasai og Pokot. Et annet fagfelt er historiefattigdommen og dens etnografiske variasjoner, inkludert det europeiske siden middelalderen, og det britiske imperiet med fokus på India og Afrika.

Broch-Due har deltatt i flere dokumentarfilmprosjekter, ikke bare i Kenya, men også i India og Sør-Amerika, som involvererte lengre besøk til indianske samfunn, inkludert Kogi of Colombia, Huichol fra Mexico og Maya fra Guatemala. Broch-Due har også hatt mange konsulentoppdrag i fo i Øst-Afrika, men har også bred erfaring fra utforming av ‘policy’ tiltak o multilateralt, for eksempel IFADs fremtidige fokus på rural fattigdom, utforming av fattigdomsbekjempelses-politikken til EU kommisjonen, ekspertgruppen på global fattigdom i FN, New York, og i evalueringen av bistand og humanitære prosjekter (NORAD, FAO og SIDA).

Hun har utgitt artikler/bøker om et mangfoldig sett med emner: kjønn og kroppsliggjøring; kosmologi; forholdet mellom dyr, mennesker og natur; materiell kultur og temporalitet; miljøhistorie; koloniale og postkoloniale utviklingsregimer; fattigdom og skiftende eiendomsforhold; vold, traumer og hukommelse; og formasjoner av tillit og mistillit. Broch-Due har flere bokmanuskripter i støpeskjeen i tillegg til de som allerede er publisert, som inkluderer:

Bøker

 

Broch-Due, V. Rudie, I. and Bleie, T (eds.) Carved Flesh/Cast Selves: Gendered Symbols and Social Practices. Oxford & Providence: Berg Press. 1993 

Anderson, D. and Broch-Due, V. The Poor Are Not Us: Poverty and Pastoralism in Eastern Africa. Oxford & Athens: James Curry & Ohio University Press. 1999 

Broch-Due, V. and Schroeder, R. Producing Nature and Poverty in Africa.
Uppsala & Rutgers: The Nordic Africa Institute Press & Transaction Press. 2000 

Broch-Due, V. Violence and Belonging: The Quest for Identity in Post Colonial Africa. London & New York: Routledge. 2005 

Broch-Due, V. & Ystanes, M. (eds.) Trust and its Tribulation: Towards an Interdisciplinary Engagement. Oxford & New York: Berghahn, 2016 

Broch-Due, V. & Bertelsen, B.E (eds.) Violent Reverberations: Global Modalities of Trauma. London &New York. Palgrave Macmillan, 2016 

Broch-Due, V. & Ystanes, M. (eds.) Trust and its Tribulation: Towards an Interdisciplinary Engagement. Oxford & New York: Berghahn, 2020 (new paperback version).   

 

 

Formidling

  Mediedeltakelse og popularisering av forskning          

1981    Pilotstudie for filmprosjekt (Turkana, Kenya og Equatoria, Sudan) og 3 radioprogrammer. NRK 

1985    Konsulent og intervjuet  i TV-dokumentar om virkningen av hungersnød i Kenya. Panorama-serien. BBC 

1985    Intervjuet for radio om virkningene av norske bistandsinvesteringer i Turkana, Kenya. NRK

1989    Konsultant for Telethon (Kvinnegrupper i Sør). NRK

1994   Deltok i utarbeidelsen av et radioprogram om kvinnelig omskæring i Afrika. Var også hovedintervjuet, "Sånn er livet"serien. NRK                    

1996    Deltok i faglig utforming av den etnografiske TV-filmen"The Children of the Sun"  om Huichol indianerne. Sierra Madre, Sentral-Mexico.  Café produksjonn

2000    Assisterte under filming av tre historiske dokumentarer i serien"Treasure Seekers": Rajihstan, Dehli, og Kerala, India; Cambridge, Storbritannia og Carcassonne, Frankrike. National Geographic Society.

2001    Deltok i en pilotstudie av den nåværende situasjonen til Kogi og Arhuaco indianerne, Sierra Nevada de Santa Marta, Columbia. National Geographic Magazine

2006    Konsulent og intervjuet i TV-dokumentaren Trade Not Aid. UNIVISJON. Norge

2007    Idea, Manus og medprodusent av dokumentaren Oppskrift på Fattigdom UNIVISJON. Norge

2008    Assisterte i  forberedelsene til TV-dokumentarene "Dawn of the Maya"  og  Ancient Voices, Modern World: Colombia (Arhuaco Indians), National Geographic Channel film

2015    Intervjuet på Her og Nå om effektene av FN’s bærekrafts mål på den globale fattigdomsbekjempelsen (NRK 1 og Alltid Nyheter)

 

  Profesjonell og offentlig tjeneste

 

2015 - 2018

            Tverrfaglig grunnleggende forskning

Som vitenskapelig direktør for Senter Grunnforskning (CAS) ved Norges Vitenskapsakademi i Oslo,  var det min hovedoppgave å styrke fremragende grunnforskning på tvers av naturvitenskapene, humaniora og samfunnsvitenskap. CAS Oslo fokuserer på tverrfaglig forskning, og velger 3 grupper årlig rekruttert fra hele fagspekteret i akademia. Jeg etablerte også et nytt program (Young CAS) for å støtte talentfulle unge forskere. Som vitenskapelig direktør håndterte jeg søknadsprosessen og kontakten med eksterne fagfeller, gjorde meg kjent med alle forskningstemaene hvert år, ledet workshops og konferanser, deltok aktivt i internasjonale nettverk av likesinnede sentre/institutter for fremragende forskning, utarbeidet høringsnotater om betydningen av grunnleggende forskning for Kunnskapsdepartementet,  og utviklet en ny medieplattform for å profilere vår CAS forskning til et bredere publikum.

 CAS er en uavhengig stiftelse finansiert gjennom statsbudsjettet og eget fond. I løpet av min periode på CAS var jeg også fast administrerende direktør med ansvar for våre ansatte, administrative rutiner, økonomi og fremtidig planlegging. 

Ved tilbakekomst til UiB har jeg bistått rektoratet i utviklingen av nye tiltak for å styrke den fremragende grunnforskning på tvers av humaniora og samfunnsvitenskap.         

 

2003-2014 

            Forskningsgrupper/utdanningsprogrammer

Leder forskningsgruppem ‘Poverty Politics’.  Leder for det internasjonale  MPHIL-studieprogrammet ‘The Anthropology of Development’ UiB (2004-2016). Utvalgsmedlem i det tverrfaglige studie BA-programmet "Global utvikling", komitémedlem av forskningsopplæringsgruppen, Institutt for sosialantropologi, UiB.  Leder av en rekke ph.d.-komiteer og opponent ved flere disputaser både nasjonalt ofg internasjonalt.  Utviklet en rekke MA- og ph.d.-kurs innenfor antropologi, men også tverrfaglige kurs som favner bredere fagperspektiver innen humaniora og samfunnsvitenskap. 

            Styremedlemmer

Styremedlem i Danmarks Grunnforskningsfond (2020--), Styremedlem ved Universitetsbiblioteket, UiB (2004-2013). Eksternt styremedlem ved Institutt for sosialantropologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU (2009-2013). Medlem av styret i Senter for kvinner og kjønn (SKOK), UiB (2007-2014). Nestleder i Nasjonalt fagråd for utviklingsstudier (2010-2013).

            Forskningsvurdering  

Evaluering av forskningssøknader og Sentra for Fremragende Forskning for Norges forskningsråd, det Tyske forskningsrådet og Danmarks grunforskingsfond. Evaluering av søkere til professorat og førsteamanuensisstillinger for Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Høyskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet), Universitetet i Tromsø, Universitetet i Uppsala, Universitetet i Gøteborg, Universitetet i Stockholm, Universitetet i København, Det Nordiska Afrikainstitutet,  Michigan State University, Universitetet i Sussex. Fagfellevurderinger for en rekke akademiske tidsskrifter.

            Forskningspolitikk

Prorektor kandidat på Team Atakan, UiB rektor valgkamp 2013. Dette var en aktiv valgkamp hvor begge team deltok på en rekke diskusjonsmøter. I denne forbindelsen skrev jeg mange innlegg PÅ Høyden og Bergens Tidende om aktuelle saker i universitetspoltikken.

             

1994–2002 

            Som leder for forskningsprogrammet for fattigdom ved det Nordiska Afrikainstituttet ble jeg ofte invitert til å holde foredrag samt delta på møter og workshops om fattigdomsbekjempelse organisert av hjelpeorganisasjoner som SIDA, DANIDA, internationale ODAs og Utenriksdepartementet. 

I 1998 ble jeg utnevnt som sentral ressursperson for å bidra til å utforme IFADs fremtidige fokus på rural fattigdom. Jeg var også en del av en utvalgt gruppe forskere oppnevnt av EU kommisjonen for å evaluere og revidere deres fattigdomsbekjempelsespolitikk og innsats. I 2002 deltok jeg som medlem i  ekspertgruppene om fattigdomsbekjempelse, FN,  New York.

 

1980–1988      

            Jeg holdt hyppige samtaler med utviklingspersonell og deltok på seminarer, møter og feltbesøk i regi av NORAD, UD, FAO, TØI, KN og andre frivillige organisasjoner som opererer i Nord-Kenya og Sør-Sudan, for å diskutere utformingen av bistandsinvesteringer med særlig fokus på  vannforsyning, veibygging, irrigasjon, fiskeri, pastoralisme og spørsmål om lokal deltakelse utviklingsagaendaen (spesielt involvering av kvinner). Jeg fikk i oppdrag av NORAD, FAO, og SIDA å gjennomføre flere store sosioøkonomiske bakgrunnsstudier og evaluering av utviklingsprosjekter i Kenya. Funnene ble publisert i en rekke rapporter og monografier.

 

Undervisning

Aktiv undervisnings portfolio ved sosialantropologisk institutt

SANT 285-5 --The Shape of Time: An anthropological inquiry into theories of temporality and materiality (10 Credits, Con Amore course, BA level).

‘Time’ and ‘matter’ are terms that at first glance may seem both common-sense and commonplace, albeit rather abstract. Upon closer scrutiny, however, ‘time’ and ‘matter’ and the ways in which they are embedded and transform, happen to be one of the oldest and most complex subjects of philosophical reflection, artistic representation and aesthetic discourse. ‘Time’ and ‘matter’, and the multiple forms and processes they give rise to, underpins virtually all aspects of life, both the rhythms of the everyday and the material culture and buildings we inhabit, but also those experiences that accumulate over a life-course, and across the generations. ‘Time’ and ‘matter’ structure the entire physical world; from the universe down to the specific milieus that humans share with other species. ‘Time’ and ‘matter’ are also powerfully at work in memories, imaginaries, cosmologies, religions and futures.  Historical and cross-cultural analysis of these concepts show them to be as changeable and various as they are grand and important. The shaping of ‘time’ and ‘matter’ are shot through with issues of power and hegemony, being at stake in much political struggle both in the past and the present. 

In this course we explore together how scholars across the humanities and social sciences have conceptualized, researched and represented this enigma of time, matter, form and fluidity. We will examine the temporal regimes embedded in the work of Hutton, Darwin, Freud, Bergson, Whitehead, Fabian, and Deleuze, and explore how matter is analysed in contemporary schools of thought such as ‘Object Oriented Ontology’, ‘New Materialism’ and ‘Post-humanism’. We will critically engage these theories from an anthropological perspective by bringing ethnographic examples into the discussion. We will take a closer look at the analytical contributions to this scholarly field by anthropologists, psychologists, geographers, archaeologists, and historians but also how the entanglements of myriad forms of materialities and temporalities are artistically expressed in fiction, painting, film and exhibitions.

 

SANT 304 – Introducing anthropology and its subjects: history, poverty, and social transformation (15 credits, MA level, taught on Mphil. in Anthropology of Development - MASV-SADE, 2004-2016)

Concerns about poverty - who are the 'poor'; why are they poor; and what can be deemed proper responses to their condition - have long been at the core of discourses about society and its 'others'. European views of the poor were exported throughout the empires, in this process shaping perceptions of indigenous societies and colonial policies directed towards them. European ideas about gender, class and race continue in the post-colonial world in various transmutations, to effect discourses of development. The course explores how local and global ideas of social inequality interact. It focuses on the implications of such encounters for the social identities of the poor and for interventions into their lives by states, mission and transnational aid agencies.

Although a category like "the poor" seems too abstract and generic to generate much specific ethnography, it does in fact consist largely of the classical subjects of anthropology. Indeed, the discipline of the discipline of anthropology itself grew out of the 19th century global reconfiguration of "poverty", "the state" and the "public sphere". Poverty continued to be addressed in anthropological scholarship, although intermittently, after the second world-war to become crystallised as the problem matter in the sub-field of the Anthropology of Development and globalization studies.By following the history of the heterogeneous category of "the poor" from an anthropological perspective, this course is designed as an introduction to both mainstream and development anthropology on the master level.

The course aims to provide students with the basic analytical tools for addressing critical issues of globalization particularly as they affect the South, by linking method and theory in anthropology with the detailed case material and thematic studies that emerges from field research. By focusing on poverty, the course aims to develop student ́s grasp of the ways in which anthropologists have theorised social and economic change, and sensitise students to the ethical implications of anthropologists practical engagement with development intervention both during the colonial and post-colonial era.

 

SANT 309 Conceptualizing society: Applications of anthropological theory (15 credits MA level – taught on Mphil. in Anthropology of Development - MASV-SADE, 2004-2016)

This course focuses on the end stage of the research process, notably the crafting of the ethnographic product in its many guises; mostly as texts, but also as film, or as soundtracks.

All students are to read and critically work through a selection of anthropological monographs that covers different continents, different theoretical perspectives, and different stages in the history of anthropology. The course explores the history of ethnographic representation and its reception and engages students in the theories and experiences that informed different templates of writing and the analytical controversy engendered. The course looks into the ways in which new technologies have influenced and multiplied ethnographic modes of representation from the print media only to the inclusion of film, sound and lately, the web. Through studies of selected anthropological monographs - classical as well as more resent - the students are to develop insights in the comparative analytical use of anthropological theory on complex empirical cases. For the final exam the students are to demonstrate abilities for comparative analytical reasoning over different ethnographic cases and different media of ethnographic representation.

 

SANT 301 Antropologisk kunnskapsproduksjon og etnografisk praksis (20 Credits, MA nivå, taught in Norwegian)

Emnet tar opp metodiske og kunnskapsteoretiske områder i faget. Det går inn på aktuelle og sentrale problemstillinger, og tar opp teoridanning og debatter med en primær målsetning om å utvikle studentenes egen forskingsferdigheter. Emnet gir et kritisk inntak til antropologisk forskingspraksis og kunnskapsproduksjon: deltakende observasjon og feltarbeid, produksjon og handsaming av data, framstilling og analyse av empirisk materiale, og argument utforming. Det viser analytiske framgangsmåter ved bruk av aktuelle teoretiske perspektiv til konkrete forskingsformål, der faget sitt sentrale helhetsperspektiv på samfunn og kultur blir ivaretatt. 

 

SANT 302 --Individuell prosjektutvikling (10 Credits, MA level, taught in Norwegian)

Dette emnet supplerer SANT301 og består av seminer og individuell veiledning der målet er individuell prosjektutvikling og å sikre at studenten utformer et prosjekt som lar seg gjennomføre basert på ett semesters feltarbeid. Konkret blir dette arbeidet utviklet gjennom individuelle prosjektskildringer. Med utgangspunkt i presentasjoner av skisser til prosjektfremstilling blir feltarbeidet drøftet i seminer. I seminaret blir det arbeidet med utvikling av problemstillinger og forskingshypoteser i individuelle prosjekt. Med utgangspunkt i ulike antropologers presentasjoner av feltarbeidserfaringer blir praktiske og metodiske utfordringer ved feltarbeidet diskutert. Emnet gir også en orientering i personvern og i litteratursøking. 
 

Tilleggskurs

SANT307 / Contested Resources: Ecological Anthropology in Global Perspective (MPHIL)

SANT303 / Project Proposal and Methodology for the Anthropology of Development (MPHIL)

SANT322 / Practical Methodology: Anthropological Fieldwork (MPHIL)

SANT201 / Teori- og faghistorie i sosialantropologi (BA)

SANT220 / Antropologi, intervensjon og utvikling (BA)

 

Tverrfaglige Kurs

GDC08-08 / Global Reconfigurations of Poverty and the Public: Anthropological Perspectives and Ethnographic Challenges (PhD)

GLOB101 / Global utvikling (BA)

SAMPOL310 / The Global Poor: Discourses of Poverty and their Discontents (MA)

Jeg var leder for det internasjonale masterprogrammet "Mphil in Anthropology of Development" ved  i perioden 2004-2016, som rekrutterte og samlet talentfulle studenter fra det globale sør og nord. Jeg utviklet det overordnede konseptet og mange av kursene. Jeg har også undervist mange kurs på alle nivåer (inkludert PhD) ved andre universiteter hvor jeg har jobbet innenfor disiplinen antropologi, men også med tverrfaglig tematikk på tvers av humaniora og samfunnsvitenskap. Jeg har omfattende veiledningserfaring på MA- og ph.d.-nivå.

 

 

Publikasjoner
Mastergradsoppgave
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig foredrag
Intervju tidsskrift
Intervju
Vitenskapelig artikkel
Dokumentar
Anmeldelse
Poster
Hovedfagsoppgave
Populærvitenskapelig artikkel
Fagbok
Populærvitenskapelig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Utvalgte Publikasjoner

Bøker

Broch-Due, V.  Rudie, I. and Bleie, T (eds.) Carved Flesh/Cast Selves: Gendered Symbols  

            and Social Practices. Oxford & Providence: Berg Press. 1993

Anderson, D. and Broch-Due, V. The Poor Are Not Us: Poverty and Pastoralism in Eastern 

            Africa. Oxford & Athens: James Curry & Ohio University Press. 1999

Broch-Due, V. and Schroeder, R. Producing Nature and Poverty in Africa.

            Uppsala & Rutgers: The Nordic Africa Institute Press & Transaction Press. 2000

Broch-Due, V. Violence and Belonging: The Quest for Identity in Post Colonial Africa

            London & New York: Routledge. 2005

Broch-Due, V. & Ystanes, M. (eds.) Trust and its TribulationTowards an

            Interdisciplinary Engagement. Oxford & New York: Berghahn, 2016

Broch-Due, V. & Bertelsen, B.E (eds.) Violent Reverberations: Global

            Modalities of Trauma. London &New York. Palgrave Macmillan, 2016

 

 Bokmanuskripter under sluttføring 2021-2024

Broch-Due, V. Belly and Universe: Turkana Pathways to the Regeneration of Life in Human,    

            Animal and Nature 

Broch-Due, V. Dislocation and Destitution in Colonial and Post-Colonial Kenya. 

            The Case of the Isiolo Turkana.

Broch-Due, V. The Social Burden of Beasts: The Progress and Regress of Commodification 

            in Turkanaland.1890-1990s 

Broch-Due, V  Place Versus Path: Reconfiguring Nomads to Fit the State

 

Utvalgte tidsskriftsartikler og kapitler i antologier  

Broch-Due, V. 2019

“Poverty Contradictions: How the nexus of gender, sexuality, and primitivism shaped modernity, colonial encounters and contemporary inequalities”.

In McCallum, C.,Posocco, S. & Fotta, M. (eds.) The Cambridge Handbook of the Anthropology of Gender and Sexuality, Cambridge University Press (fall 2020)

Broch-Due, V. 2019

“Engendering Domestication: Notes on the History of Pastoralism in Lake Turkana Basin” Under review for publication.

Broch-Due, V & Bertelsen, B. 2016

“Violent Reverberations: An Introduction to our Trauma Scenarios” in Broch-Due, V & Bertelsen (Ibid). 

 Broch-Due, V. 2016

"Trauma, Violence, Memory: Reflections on the Bodily, the Self, the Sign and the Social". In Broch-Due & Bertelsen (ibid). 

Broch-Due, V & Ystanes, M. 2016

"Introducing Ethnographies of Trusting" in Broch-Due & Ystanes (ibid). 

Broch-Due, V. 2016

"The Puzzle of the Animal Witch: Intimacy, Trust and Sociality among Pastoral Turkana". Broch-Due & Ystanes (ibid). 

Broch-Due, V. 2016

"Intimacy, Trust and the Social: Interdisciplinary Reflections".  (Ibid). 

Broch-Due, V. 2014

 "Egalitarian Imaginaries: Technologies of Templates, Novels and Mobile Phones". Invited paper for the Opening Conference on the ERC Egalitarian Project.

Broch-Due, V. 2012

 "Intimacy, Trust and the Social: Some Reflections", Conference Paper. 

Broch-Due, V. 2012

"Polis and Cosmopolis: An Uneasy Relation" introductory paper for the invited conference Cosmopolitanism,UiB. 

Broch-Due, V. 2011

"Animal In Mind: People, Cattle and Shared Nature on the African Savannah". Invited article for the digital forum/journal "On the Human" hosted an organized by the National Humanities Center, USA. 

Broch-Due, V. 2011

 "Forenklet fortelling om fattigdom". Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.

Broch-Due, V. 2010

“Bodies, Pots, Landscapes: Choreographies of Birth and Death in Turkana  Northern Kenya”. Invited Conference Presentation at Rutgers University, USA. Forthcoming Grosz, E. (ed.)  Affective Tendencies. Bodies, Pleasures, Sexualities.

Broch-Due, V. 2009

“In Praise of Complexity: Higher Education and the Real World”. Key Note Speech at annual conference for the Southern African – Nordic Centre (SANORD). 

Broch-Due, V; Coffman, J; Little, P;  Ntarangwi, M; Prazak, M;  & Shipton, P. 2009

“Insights into Kenya’s Post election Violence” in Beliefs and Values: Understanding the Global Implications of Human Nature. VOL 1 Biannual. 

Broch-Due, V; 2008

 “Marilyn Strathern”, in Kjønnsteori, Mortensen, E.; Egeland, C.; Gressgård, 

 R.; Holst, C.; Jegerstedt, K.; Rosland, S.; Sampson, K. (eds). 

Broch-Due, V; 2006

“Costruire significati dalla materia: percezioni del seso, del genere e dei corpitra i Turkana”, in Antropologia, Genere, Riproduzione: La construzione culturale della femminilitaSilvia Forni, Cecilia Pennacini, & Chiara Pussetti (eds.). Rome: Carocci editore. 

Broch-Due, V. 2005

 “Violence and Belonging: Ananlytical Reflections”  (Ibid)

Broch-Due, V.2004 

"Creation and the Multiple Female Body: Turkana Perspectives on Gender and Cosmos". Chapter in Moore, H,  Kaare & Sanders (eds.) Those Who Play with Fire: Gender, Fertility and Transformation in East and Southern Africa. London: Athlone Press

Broch-Due, V. 2000 

"The Fertility of Houses and Herds. Producing Kinship and Gender among Turkana Pastoralists" in Hodgson, D. (ed.) Rethinking Pastoralism: Gender, History and the Myth of the Patriarchal Pastoralist. Oxford & Athens: James Curry and Ohio University Press

Broch-Due, V. 2000

"A Proper Cultivation of  Peoples: The Colonial Reconfiguration of Pastoral tribes and Places in Kenya." In, Broch-Due, V. and Schroeder, R. Producing Nature and Poverty in Africa. Uppsala & Rutgers: The Nordic Africa Institute Press & Transaction Press 

Broch-Due, V. 2000

"Producing Poverty and Nature: An Introduction" (Ibid.)

Broch-Due, V. and Sanders, T. 1999 

"Rich Man, Poor Man, Administrator, Beast: The Politics of Impoverishment in Turkana, Kenya, 1890-1990". In Nomadic Peoples, Special edition: Social Change in Eastern Africa (Fratkin, E. and McCabe, T, eds.) 

Broch-Due, V. 1999

"Remembered Cattle, Forgotten People: The Morality of Exchange and the Exclusion  of the Turkana Poor" in Anderson, D. & Broch-Due, V.The Poor are Not Us: Poverty and Pastoralism in Eastern Africa.Oxford & Athens: James Curry & Ohio University Press.   

Broch-Due, V. &  Anderson, D.  1999 

"Poverty and the Pastoralist: Deconstructing Myths, Reconstruction Realities"  (Ibid.)

Broch-Due, V. 1996

“The ‘Poor’ and the ‘Primitive’ - Discursive and Social Transformations” Occasional Paper Series, No 5, Poverty & Prosperity Uppsala: The Nordic Africa Institute

Broch-Due, V. 1995 

Feminisering av Fattigdom" Seminar Proceedings, UNESCO & CROP. 

Broch-Due, V. 1995

"Poverty and Prosperity in Africa: Local and Global Perspectives". Occasional Paper Series, No.1, Poverty & Prosperity. Uppsala: The Nordic Africa Institute

Broch-Due, V. 1995 

"Domestication Reconsidered: Towards a New Dialogue between WID  and Feminist Research" Occasional  Paper Series, No.3, Poverty & Prosperity, Uppsala: The Nordic Africa Institute 

Broch-Due, V.1995 

"Poverty Paradoxes: The Economy of Engendered Needs".Occasional Paper Series, No.4, Poverty & Prosperity,Uppsala: The Nordic Africa Institute

Broch-Due, V. 1993 

"Making Meaning Out  of Matter: Perceptions of Sex, Gender and Bodies among the Turkana" in Broch-Due, V., Rudie, I.,  and Bleie, T. (eds.), Carved Flesh/Cast Selves: Gendered Symbols and Social Practices. Oxford & Providence: Berg Press

Broch-Due, V. & Rudie, I.1993.

"Carved Flesh - Cast Selves: An Introduction”. (Ibid).

Broch-Due, V. 1991 

“Cattle are Companions, Goats are Gifts: Animal and People in Turkana Thought” in Paulsen, G. (ed.) From Water to World Making: Arid Lands and African Accounts. Uppsala: The Nordic Africa Institute Press.

Broch-Due, V. 1990

“Livestock Speak Louder than Sweet Words: Changing Property and Gender Relations among the Turkana”. In,  Baxter, P.T.W, and Hogg, R. (eds.) Property, Poverty and People: Changing Rights in Property and The Problems of Pastoral Development Manchester: Manchester University Press

Broch-Due, V. 1989

“From Sameness to Difference in Women’s Lives. Some Suggestions for Improving the Relations between Women Oriented Aid and Feminist Research”. In Proceedings from Nordic Women’s Forum. Oslo.

Broch-Due, V, 1985 

“The Social Impact of the Turkana Fishery Project” in I. Bryceson (ed.) Fisheries Development. DUH,  Norway.

Ask, K. Bleie, T., and Broch-Due, V. 1985

             "Forskning på Kvinner eller Kjønnsrelasjoner?". In, Nytt om Kinneforskning. Oslo

Broch-Due, V., Garfield, E., and Langton, P.1981

"Women and Pastoral Development: Some Research Priorities for the Social Sciences". In Galaty, J.,Aronson,D., & Salzman,P (eds.)  The Future of Pastoral Peoples. Ottawa: International Development Research Center.

 

 Avhandling, monografier, studier

Broch-Due, V. 

The Bodies within the Body: Journeys in Turkana Thought and Practice. Dr. Philos. Dissertation, University of Bergen, Norway. 1990

Broch-Due, V. 

From Herds to Fish and from Fish to Food Aid: the Impact of Development on the Fishing Population along the Western Shores of Lake Turkana, Kenya. NORAD, Norway. 1985

Broch-Due, V. 

Women at the Backstage of Development: the Negative impact on Project Realization by Neglecting the Crucial Roles of Women as Producers and Providers. FAO, Rome, Italy. 1983

1983 Broch-Due, V., & Storås, F. 

'The Fields of the Foe'. Factors Constraining Agricultural Outputs and Farmers' Capacity for Participation. A Socio-Anthropological Case Study Of Household Economy among the Inhabitants on Katilu Irrigation Scheme. NORAD, Norway. 1983 

 

 

Prosjekter

Forskningsfinansierte prosjekter og posisjoner

 

010319-010320

Research grant from the Meltzer Research Fund for the long-term project “Resource Struggles: Environmental History, Marginalization and Gender Relations Among Pastoralist Groups in Northern Kenya”.

010110-300614:

Research grant from The Research Council of Norway (RCN) for the project “The Effects of Impoverishment and Violence on Psychosocial Health Among Pastoralist Communities in Northern Kenya” 

010111-300612:

Research grant from RCN (& Kathinka Frøystad)  Cosmopolitanism and its Paradoxes

010109-311212:

Research grant from RCN (& Ellen Mortensen) Thought as Action: Gender, Democracy, Freedom

010104-311208:

Research grant from RCN for the interdisciplinary project “Poverty Politics: Changing Approaches to its Production and Reduction”.

010100-311202:

Research grant from RCN for the project  “Cattle, Commodification and Unruly Change: The Reconfiguration of Livestock Trajectories and Social Identities in Turkanaland, 1880s-1990s.”

010196-311299: 

Research funding from Norwegian Ministry of Foreign Affairs for the project “Poverty, Conflict and Gender: The Politics of Reconstruction and Redistribution

010191-311292:

Post doctoral fellowship, Norwegian Research Council for Science and the Humanities

010191-310691: 

Grant from the Nordic Exchange Programme, London School of Economics

010190-311290:

Research grant, Norwegian Council for Applied Research in Social Science

010188-311290:

Doctoral fellowship, Norwegian Research Council for Science and the Humanities

010187-311288:

 Research fellowship, Norwegian Research Council for Science and the Humanities

010180-311286:

Research fellowship, Norwegian Research Council for Science and the Humanities

 

Organisering av internasjonale akademiske konferanser basert på egen forskning

1988    Gender as Symbolic and Social Practices.  University of Bergen. Norway

1995     Poverty  & Pastoralism in Eastern Africa. “Poverty & Prosperity” Research Programme, NAI. 

1997    Poverty and Environmental Interventions. “Poverty & Prosperity” Research Programme, NAI. 

1997    Poverty and Prosperity: The Politics of Wealth. Nordic Africa Days, 

Uppsala, Sweden.

1999    Conflict’s Fruit Poverty, Violence and the Politics of identity in African Arenas, Copenhagen, Denmark 

1999    Understanding Conflict and Violence. Nordic Africa Days, Uppsala, Sweden

2005    The Public Reconfigured: The Production of Poverty in an Age of Advancing Liberalism. The Poverty Politics research project (POVPOL), NFR,  UiB

2007    Place Versus Path: Reconfiguring Nomads to Fit the State. International conference under the auspices of the Poverty Politics research project (POVPOL), NFR, UiB

2012    Rethinking Cosmopolitanism: Critical Perspectives from Anthropology, History and Philosophy, COSMO research Project. RCN, UiB

2012    The Entangled Tensions of Intimacy, Trust and the Social. Violence & Psychosocial project,  UiB, RCN 

2013    Re-assessing Trauma and Violence. Violence & Psychosocial research project,  UiB, RCN 

Kompetanse

Tematisk:

·      Kjønn, kroppsligjøring

·      Symbolisme, ritualer, kosmologi

·      Materiell Kutur, Sensorium, Temporalitet

·      Kulturelle produksjoner av forholdet mellom mennesker, dyr, planter, naturfenomener

·      Kolonisme, kommodifiering, bistands intervensjoner, globalisering

·      Vold, traumer, tillitt 

·      Øst Afrinske former for husdyrhold (pastoralisme)

·      Postcolonial Theory

·      The Anthropology of Art and Literature

·      Global Poverty and its diverse Configurations

 

Regioner:

Øst Afrika, Kenya, Europa, Sør India