Anette Christine Iversen

Position

Professor

Affiliation

Research groups

Research

Interprofessional collaboration: child welfare - school

Resilience

Unintended placement placement relocation from foster-care

 

Outreach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teaching

Masters program in child welfare

https://www.uib.no/studieprogram/MAPS-BARN

Publications
2022
2021
2020

See a complete overview of publications in Cristin.

Projects

Unintended placement relocations from foster care

Veiledning

Ph.D veiledning:

Jan Stokkebekk (2022): Navigating Prolonged Conflict:  subject positions and meaning constructions in postdivorce families

Johnsen; Anja (2021): Barn og unge i fattige familier: Selvoppfattet skolekompetanse, etnisitet og akademisk resiliens. Hvilke faktorer kan fremme skoleprestasjoner hos barn og unge i risiko? https://bora.uib.no/bora-xmlui/handle/11250/2770778

Fylkesnes, Marte Knag (2018). Frykt, forhandlinger og deltakelse: Ungdommer og foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn i møte med den norske barnevernstjenesten. (Doktorgradsavhandling), Universitetet i Bergen, Retrieved from http://hdl.handle.net/1956/17871 CRIStin database. 

Brattabø, Ingfrid Vaksdal. (2018). Detection of child maltreatment, the role of dental health personnel – A national cross-sectional study among public dental health personnel in Norway. (Doktorgradsavhandling), Universitetet i Bergen, Retrieved from https://www.uib.no/nye-doktorgrader/116936/frå-tannvern-til-barnevern CRIStin database. 

Hesjedal, Elisabeth. (2014). Tverrprofesjonelt samarbeid mellom skule og barnevern. Kva kan støtte utsette barn og unge? (Doktorgradsavhandling), Universitetet i Bergen, Retrieved from https://www.uib.no/nye-doktorgrader/84135/tverrprofesjonelt-samarbeid-utsette-barn-og-unge CRIStin database. 

Rød, P. A. (2012). Barn i klem mellom foreldrekonflikter og samfunnsmessig beskyttelse. (Doktorgradsavhandling), University of Bergen, Retrieved from http://hdl.handle.net/1956/6240
https://www.uib.no/info/dr_grad/2012/Rod_Per.html CRIStin database.

 

Masteroppgaver i barnevern:

Jensen, Laila-Grønn (2018): Slektsfosterhjem. Utfordringer slektsfosterhjem opplever- sett fra fosterhjemsveilederes ståsted. https://bora.uib.no/handle/1956/18684

Brattåker, Gro Kristina (2018): Tverretatlige konsultasjonsteam ved mistanke om vold og seksuelle overgrep mot barn. En kartlegging av aktiviteten i Region Vest. Hvilke suksessfaktorer ligger til grunn hos velfungerende team?

Cecilie Waagsbø (2017): Hvilke vurderinger foretar barnevernet i bekymringsmeldinger som omhandler vold? https://bora.uib.no/handle/1956/16119

Anne Berit Kolmannskog (2017): BARN SOM PÅRØRENDE – Kvalitetssikring av rutiner for oppfølging av barn som pårørende – en journalgjennomgang ved Helse Fonna HF.

Silje Øverland Risøy (2015): Tannhelsetjenestens erfaringer med meldeplikten til barneverntjenesten. en kvalitativ intervjustudie. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen.

Cathrin Myrold (2015) Hvordan beskriver barnevernsarbeidere tverretatlig samarbeid med tannhelsetjenesten? Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen

Eva Ekblom (2014): Jobbengasjement i barnevernet. Hvordan kan barnevernet beholde opparbeidet kompetanse og erfarne, engasjerte medarbeidere? En kvalitativ intervjuundersøkelse av erfarne barnevernsansatte. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen. URI:http://hdl.handle.net/1956/8051

Elisabeth T Jørgensen (2014): Når barn bor i fosterhjem. Foreldres opplevelse av samvær. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen

Suzanne Madeleine Nicolaysen (2013): Kompetanse og mestring i barneverntjenesten. En kartleggingsundersøkelse blant kommunale barnevernsarbeidere på Vestlandet. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen. URI:http://hdl.handle.net/1956/7210

Rakel Aasheim (2012): Psykisk helse blant barnevernsbarn. En studie av psykiske vansker målt med kartleggingsverktøyet Strengths and Difficulties Questionaire. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen URI:http://hdl.handle.net/1956/7476

Silje Oppedal (2011): Fosterforeldres opplevelse av matchingprosessen: ”Det var noe som skjedde – det sa pang” Masteroppgave Barnevern, Universitetet i Bergen. URI:http://hdl.handle.net/1956/5736