Elisabeth Hesjedal

Position

Associate Professor

Belonging

Department of Education

Research groups

Research

I have a particular interest in special needs education, interprofessional collaboration and inclusive education for children at risk.

Publications
Lecture
Academic lecture
Interview
Chapter
Academic anthology/Conference proceedings
Academic chapter/article/Conference paper
Academic article
Popular scientific lecture
Report
Doctoral dissertation
Academic literature review
Feature article

See a complete overview of publications in Cristin.

Hesjedal, E. (2016). Spesialpedagogikk og spesialpedagogisk kompetanse i lys av tverrprofesjonelt samarbeid for utsette barn og unge. I R. S. Hausstätter & S. M. Reindal (Red.), Spesialpedagogikk: fagidentitet og samfunnsnytte (s. 113-119). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.