Nils Roar Gjerdet

Affiliation

Research

Biomaterials. Dental and other medical materials.

Publications
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

See a complete overview of publications in Cristin.

Kompetanse

Biomekanisk testing av odontologiske og medisinske materialer: Utforming og anvendelse av ulike testsystemer for å simulerer klinisk bruk.

Formelle sider ved biomaterialer ("medisinsk utstyr").

Kliniske bivirkninger, pasientreaksjoner og yrkesrelaterte reaksjoner ved bruk av materialer.

Undervisning i emner innen odontologiske og medisinske biomaterialer.