Øyvind Wiik Halvorsen

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Forskingsinteresser:

Lærarprofesjonalitet og lærarrolla (etikk, kunnskap, identitet)

Allmenndidaktikk (grunnlagsproblem og praktiske problemstillingar)

 

Doktorgradsavhandlinga mi (2021) handla om læraraktørskap (teacher agency) i eit sosiokulturelt perspektiv, med erfaringar hjå norsklærarar i vidaregåande skule som empirisk døme: 

https://bora.uib.no/bora-xmlui/handle/11250/2737496

 

 

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Faglig foredrag
Fagartikkel
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig artikkel
Programdeltagelse
Populærvitenskapelig artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin