Alois Pichler

Stilling

Professor, Institutt for filosofi; Leder for Wittgensteinarkivet ved Universitetet i Bergen (WAB)

Tilhørighet

Forskning

Alois Pichler er professor i filosofi ved Institutt for Filosofi og leder for Wittgensteinarkivet ved Universitetet i Bergen (WAB, http://wab.uib.no/). Hans forskning har fokus på Wittgensteins verk og filosofi, digital edisjonsfilologi, skrive- og tekstteori, dokumentontologi, digitale humaniora. I henhold til Google Scholar (25.6.2024) ligger hans siterings-h-index på 14 og hans siterings-i10-index på 20.

Formidling

Se http://wab.uib.no/alois_presents.page

Undervisning

Ved Universitetet i Bergen underviser Alois Pichler hovedsakelig på Examen philosophicum og i Wittgensteins filosofi. Han har undervist i rammen av Erasmus lærerutveksling og sommerskoler i Bulgaria, Tyskland, Italia og Polen. I april 2017 har han vært gjesteprofessor ved Universitetet i Innsbruck og undervist der om Wittgenstein, digital edisjonsfilologi og tekstteori/tekstontologi. I januar 2022, har han vært gjesteprofessor ved Universitetet i Innsbruck og undervist der om Wittgenstein.

Publikasjoner
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig monografi
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Faglig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Intervju tidsskrift
Innledning
Anmeldelse
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Database
Populærvitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Multimediaprodukt
Leder
Sammendrag/abstract
Intervju
Annet produkt
Rapport
Kronikk
Poster
Fagbok

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Wittgensteinarkivet ved Universitetet i Bergen (WAB, http://wab.uib.no/)

Se også https://wab.uib.no/wab_R&D.page og https://wab.uib.no/alois_cv-engl.page

Google Scholar profil

Google Scholar profil på https://scholar.google.no/citations?user=CQ0KNfgAAAAJ&hl=en&oi=ao