Anders Goksøyr

Stilling

Professor, Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Toksikologi, miljøtoksikologi, biomarkører, hormonforstyrrende stoffer, toksikogenomikk, miljøgenomikk, proteomikk, mikroplast, fisk, sjøpattedyr

Undervisning

BIO 316 - Utvalgte emner i miljøtoksikologi, MOL270 - Bioetikk

Publikasjoner
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Cristin

Prosjekter

2016-2012: dCod 1.0: decoding systems toxicology of Atlantic cod (Gadus morhua), tilknyttet Senter for Digitalt Liv Norge, se http://www.dcod.no

2023-2027: Marma-detox - Whales and polar bear in a petri dish: decoding marine mammal toxicology through in vitro and in silico approaches

https://www.digitallifenorway.org/research/marma-detox/index.html