Anne Kjersti Daltveit

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskning

Daltveit er professor i epidemiologi med fokus på perinatal og reproduktiv epidemiologi. Hun er også forsker ved Folkehelseinstituttet.

Daltveit er for tiden engasjert i nevroepidemiologiske prosjekter om multippel sklerose og epilepsi. Hun er veileder i et delprosjekt i samarbeid mellom det NRC-finansierte NEUROSYSMED-senteret ledet av professor Kjell-Morten Myhr (UIB) og det NRC-finansierte prosjektet DRONE ledet av professor Trond Riise (UIB). Daltveit sine forskningstema her er perinatale og livsstilsfaktorer for utvikling av multippel sklerose. Daltveit er også norsk prosjektleder i en sikkerhetsstudie etter godkjenning av prenatal eksponering for antiepileptika og risiko for uønskede fødselsutfall. Dette prosjektet er i samarbeid med forskere fra de nordiske landene og ledet av Universitetet i Aarhus, Danmark. En vitenskapelig artikkel og to rapporter til European Medicines Agency er så langt publisert i dette samarbeidet.

Siden 2004 har Daltveit vært engasjert i global reproduktiv helseforskning. Hun har vært samarbeidspartner og veileder i et prosjekt hvor det ble etablert et NUFU-finansiert fødselsregister ved et sykehus i Tanzania. Gjennom dette prosjektet fikk 4 ph.d. studenter og to masterstudenter fra Tanzania sin grad ved Universitetet i Bergen.

Et annet tema av interesse har vært utvikling av kardiovaskulær dødelighet etter svangerskapskomplikasjoner der Daltveit var prosjektleder og hovedveileder.

Daltveit har vært samarbeidspartner i flere post doc og ph.d. prosjekt ledet av andre forskningsgrupper. Eksempler på samarbeid i post doc-prosjekter er risikofaktorer og svangerskapsutfall knyttet til uterusruptur og reproduktivt utfall hos kvinner med revmatiske sykdommer. Samarbeid i ph.d. prosjekt inkluderer svangerskapsutfall hos kvinner med innvandrerbakgrunn og prosjekter innen nevroepidemiologi, som svangerskapsutfall hos kvinner med epilepsi, graviditetsutfall hos kvinner med multippel sklerose, mors folatstatus i svangerskapet og språkutvikling hus barnet, livskvalitet hos kvinner og menn med epilepsi relatert til graviditet, og teratogenisitet av antiepileptika i svangerskapet. I disse prosjektene har hennes ekspertise hovedsakelig vært kunnskap om registerepidemiologi og analysemetoder.

Undervisning

Daltveit underviser i epidemiologi for medisinstudenter, masterstudenter og ph.d studenter ved Det medisinske fakultet. Daltveit er medlem av undervisningsgruppe for epidemiologi ved IGS hvor hun var gruppeleder i 2012-2022.

Publikasjoner
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2001
1999
1998
1997
1996
1994
1993
1991

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Nåværende prosjekter: 

En observasjonell post-autorisasjonssikkerhetsstudie (PASS) av pregabalin eller gabapentin for å karakterisere graviditetsutfall: En registerstudie i fire nordiske land. Rolle: Norsk prosjektleder.

Tidlige miljøfaktorer og utvikling av MS. Rolle: Prosjektleder og veileder.

Graviditetsutfall blant HIV-infiserte kvinner i Nord-Tanzania: En registerbasert studie. Rolle: Prosjektleder og veileder.

Prospektiv studie av risikofaktorer for multippel sklerose i den norske mor og barn-kohorten. Rolle: Samarbeidspartner og veileder.

Fertilitet hos menn med inflammatoriske leddsykdommer i Norge. Rolle: Samarbeidspartner.