Bjørn Henning Østenstad

Stilling

Professor

Tilhørighet

Det juridiske fakultet

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Fagartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Poster
Vitenskapelig monografi
Leder
Lærebok
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin