Bjørn Sætrevik

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskning

Anvendt kognitiv psykologi

Situasjonsbevissthet, mentale modeller

Delt situasjonsbevissthet, lagarbeid, lagkommunikasjon

Selektiv oppmerksomhet, kognitiv kontroll, feil-handlinger, beslutningstakning, bevissthet

Formidling

Populærvitenskapelig formidling på BT Innsikt.

Undervisning

Psykologiske perspektiver

Eksperimentmetoder, eksperimentdesign, eksperimentprogrammering

Operativ psykologi / menneskelige faktorer ("human factors") / risiko

Kognitiv psykologi

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Errata
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Rapport
Populærvitenskapelig foredrag
Intervju
Poster
Doktorgradsavhandling
Sammendrag/abstract
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter