Christian Lomsdalen

Stilling

Stipendiat, knyttet til lektorutdanningen

Tilhørighet

Forskning

Prosjektet mitt handler om hvordan fritaksretten slik vi finner den i Opplæringsloven §2-3a praktiseres i norsk skole og hvordan dette påvirker de elevene, skolen, og fellesskapene vi har. Dette er en videreføring av arbeidet som ble lagt ned i masteroppgaven i religionsvitenskap fra 2019.

Jeg har bakgrunn med 11 år som underviser i skolen, primært sett i videregående skole. Variert samfunnsvitenskapelig og humanistisk fagbakgrunn med bachelorgrader i statsvitenskap (NTNU, 2009), religionsvitenskap (UiB, 2017), og historie (UiB, 2021). Mastergrader i freds- og konfliktstransformasjon (UiT, 2012) og religionsvitenskap/religionsdidaktikk (UiB, 2019). Lærerutdannet med PPU (UiB, 2013), og videreutdanninger i undervisning om kontroversielle tema (UiB, 2019) og seksualitetsundervisning (HiOA, 2017; INN, 2021).

Jeg er medlem av forskergruppene Utdanningsrett og Forskning og undervisning om kontroversielle tema, og er tatt opp til forskerskolen Religion-Values-Society (RVS).

Har siden 2016 drevet podkasten Lektor Lomsdalens innfall som tar for seg ulike sider ved norsk skole.

Undervisning

Underviser på følgende emner:

RELDI112: Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for grunnskulen) lektorutdanning. 2022 Vår.

DIDAREL2: Fagdidaktikk i religionsvitskap 2 (for ungdomstrinnet). 2022 Vår

Publikasjoner

Fagfellevurderte artikler:

Lomsdalen, C. (2023). Islam, Kjønn, og Fritaksproblematikk i Skolen: Svømmeundervisningen som Kjerne til Konflikt i Fritakssaker. Scandinavian Journal of Islamic Studies, 17(1), 11–34. https://doi.org/10.7146/tifo.v17i1.137275

Lomsdalen, C. (2021). Fritak og religiøse spenninger i skolen. Prismet, 72 (2), s. 153–170. https://doi.org/10.5617/pri.8884.

Lomsdalen, C. (2021). Motstridende rettigheter i klasserommet og fordommer mot enkeltgrupper. I M. v. d. Lippe (Red.), Fordommer i skolen. Gruppekonstruksjoner, utenforskap og inkludering. Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215037417-2021-12.

Artikler:

Lomsdalen, C. (2017). SKAM i skolen. Prismet, 68 (1-2), s. 149–154. https://doi.org/10.5617/pri.4772.

Lomsdalen, C. (2022). Fritaksklagene jeg ikke fant. Norsk pedagogisk tidsskrift, 106 (1), 69-78. https://doi.org/10.18261/npt.106.1.7.

Masteroppgaver:

Lomsdalen, C. (2019). Den besværlige fritaksretten. Om klagesaker og henvendelser gjort til fylkesmannsembetene knyttet til Opplæringsloven §2-3a [Masteroppgave, Universitetet i Bergen]. Bora. https://hdl.handle.net/1956/21167.

Lomsdalen, C. (2012). Gendered resistance(?): is gender significant in the “National Popular Resistance Front” of Honduras? [Masteroppgave, Universitetet i Tromsø]. Munin. https://hdl.handle.net/10037/4349.

Cristin

Faglig foredrag
Intervju
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Kronikk
Fagbok
Fagartikkel
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Poster
Mastergradsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Akademiske tilknytninger

Forskningsgrupper

Forskningsgruppen Utdanningsrett

"Barns rettigheter i skole og barnehager følger både av internasjonale konvensjoner Norge er bundet av, samt av nasjonale lover og forskrifter. Barn er i dag selvstendige rettssubjekter som blant annet har rett til å bli hørt og bli involvert i avgjørelser som angår dem selv, og barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved den endelige beslutningen.

Vi er en tverrfaglig sammensatt forskningsgruppe som har fokus på hvordan barns rettigheter blir implementert i barnehage og skole."

Forskningsgruppen ledes av Marianne K. Bahus og Camilla Herlofsen.

Nettside: Utdanningsrett.no.

Forskning og undervisning om kontroversielle tema

Forskerne i gruppen er opptatte av hvordan man kan forske på temaer som ofte skaper diskusjon og uenighet, og hvordan slike tema blir behandlet og undervist om, både i skolen og i høyere utdanning. Forskergruppen ble stiftet våren 2022, og består av forskere fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, og undervisere fra Raftostiftelsen. 

Nettside: Forskning og undervisning om kontroversielle tema

Metodiske og empiriske spørsmål

Forskergruppe ved Universitetet i Bergen for å jobbe med samtidsforskning fra et metodologisk perspektiv.

Nettside: Metodiske og empiriske spørsmål

Forskerskoletilknytning

Forskerskolen Religion Values Society

"The goal of the Research School is to mobilize and enhance academic expertise in the field related to the interplay between religion, values and society, as well as forming long-lasting research networks in the field, and to promote cooperation between PhD students and senior researchers on relevant and appropriate subjects in the field."

"A wide pool of academic disciplines is relevant to the study of religion - values and society: Theology, religious studies, educational sciences, (social) pedagogics, missiology, sociology (of religion), political science, social anthropology, psychology (of religion) etc. The participating institutions in various ways engage in research and teaching of these academic disciplines. By focusing on the interplay between religion – values – society, the research school defines its area of interest by these phenomena and the mutual interaction, interplay and different possible connection they may have, and not from the scholarly disciplines represented in the partaking institutions. Thus, the research school contributes represents a new field of expertise and insight, which may also have an impact upon already existing academic disciplines and the way in which these disciplines are taught and studied at the participating institutions."

Nettside: rvs.mf.no.

Forskernettverk

Norsk Religionspedagogisk Forskerforum

"NoReFo – wants to encourage and increase research in the field of religion, beliefs and education in Norway, and to promote national cooperation about RE research. It aims at initiating and arranging opportunities for sharing knowledge, experiences and results related to the research of the members through seminars and conferences with a focus on research, cooperation with national and international colleagues with a related research interest, and through facilitating publication of relevant research."

Nettside: NoReFo.no.

Pressebilder

Pressebilde 1

Pressebilde 2

Fotokreditt: Morten Opedal

Pressebilde 3

Pressebilde 4

Fotokreditt: Monica Johansen