Gunnar Tschudi Bondevik

Stilling

Professor, Spesialist i allmennmedisin, Forsker I ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), NORCE

Tilhørighet

Forskning
 • Svangerskapsanemi i Nepal
 • Postpartumdepresjon i Nepal og Norge
 • Sikkerhetskultur i primærhelsetjenesten (SIP)
 • Legevaktlegers respons på rød respons alarmer
 • Læring av medisinske feil
 • Legevaktmedisin
 • Effekt av tilsyn - sepsisbehandling
 • Helsetjenesteforskning
 • Studentpraksis i primærhelsetjenesten

 

 

Undervisning
 • Klinisk kommunikasjon & konsultasjon
 • Studentpraksis i primærhelsetjenesten
 • Legevaktmedisin
 • Gynekologi i allmennpraksis
 • Pediatri i allmennpraksis
 • Pasientsikkerhetskultur
 • Medisinsk pedagogikk

 

 

Publikasjoner
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2002
2001
2000

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter
 • Safety culture in primary care (SIP)
 • Patient safety culture in European out-of-hours primary care (SAFE-EUR-OOH)
 • General practitioners' response to red response alarms
 • Learning from medical errors in out-of hours primary care
 • Mechanisms of change – a qualitative study of inspections with sepsis treatment in Norwegian hospitals
 • Flere praksisplasser og bedre veiledning for medisinstudenter på fastlegekontorene (FRONESIS)
CV
 • Allmennlege Nepal, 1991-1996
 • Fastlege Bømlo 1996 - 2022
 • Spesialist i allmennmedisin, 2003
 • Dr.med. "Svangerskapsanemi i Nepal", UiB, 2001
 • Professor i allmennmedisin, UiB, 2013 - dd
 • Forsker I, NKLM, NORCE, 2013 - dd