Henrik Ottesen Sørlie

Stilling

Ph.d.-kandidat, Ekstern PhD-kandidat

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Forsker på motivasjon i seleksjonssammenheng. Sitter til daglig ved Forsvarets Høgskole.

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Faglig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin