Jørn Hetland

Stilling

Førsteamanuensis, Arbeids- og organisasjonspsykologi

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

- Ledelse

- Jobb engasjement

- Kvantiative dagbokdesign

- Job Crafting (Proaktiv jobbutforming)

- Mobbing og konflikt

- Helse

 

 

Undervisning

PSYK 110 "Arbeids- og organisasjonspsykologi"

PSYK 106 "Personalpsykologi"

PSYK 201 "Bacheloroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi"

MAPSYK 302 "Forskingsmetoder"

MAPSYK 321 "Organisasjons- og leiarutvikling"

PROPSY 311 "Psykologen som leder"

 

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig foredrag
Poster
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Intervju
Rapport
Mastergradsoppgave
Populærvitenskapelig foredrag
Annet
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin