Jan Reinert Karlsen

Stilling

Førsteamanuensis, faglig koordinator for Dannelsesemnene og leder for Forskergruppen Vitenskapsteori

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

For tiden jobber jeg med fire forskningstematikker:

 • Konseptet lidelse
 • Filosofien om alvorlige, kroniske nevrologiske sykdommer
 • Filosofien om kognitiv nevrovitenskap
 • Tverrfaglighet i undervisning og læring
Formidling

Frå di-versitet til uni-versitet i pandemitider. Intervju på uib.no, 27.01.2021

De som vekket nysgjerrigheten. Karlsen var en av 38 finalister i Morgenbladets kåring av norges ti mest fantastiske forelesere. 27.05.2016

Trekker sverd for dannelsen. Intervju i På Høyden 5. november 2012

Et vinnende læringsmiljø. Nettsak på uib.no i forbindelse med at Jan Reinert og Roger Strand vant Læringsmiljøprisen i 2011 for sitt arbeid med dannelsesemnene.

Etikken henger bak bioteknikken. Intervju i På Høyden, 6. desember 2011

Paneldeltaker i konferansen Genetisk screening - bedre helse? arrangert av Norsk forening for medisinsk genetikk, 9. og 10. november 2011.

Kunnskap med etisk bismak? Intervju i forskning.no, 7. februar 2011

Undervisning

Sentrale spørsmål i forskning og samfunn ("Dannelsesemnene ved UiB")

 • Mennesket: Natur og kultur (VIT210)
 • Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter (VIT211)
 • Klima: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT212)
 • De mange kulturene ved universitetet (VIT213)
 • Norges grunnlov: Hva er den? Hvordan bør den være? (VIT214)
 • Mennesker på flukt: Hva vet vi? Hva bør vi gjøre? (VIT215)
 • Kunstig intelligens: Visjonar, realitetar og framtidige konsekvensar (VIT216)

Obligatorisk doktorgradskurs i Forskningdesign, metode, etikk og vitenskapsteori (PS901)

Publikasjoner
Prosjekter