Joakim Hellumbråten Kristensen

Stilling

Stipendiat

Tilhørighet

Forskning

Suicidality Among problem GAmblers (SAGA)

Ph.D-prosjektet skal undersøke forholdet mellom pengespillproblemer og selvmordsatferd (selvmordstanker, -forsøk og død av selvmord).

Dette skal gjøres gjennom (1) en metaanalyse, (2) en registerstudie som kobler Norsk pasientregister (NPR) med Dødsårsaksregisteret, og (3) en kvalitativ intervjustudie blant personer med pengespillproblemer som har opplevd selvmordsproblematikk. 

 

Undervisning

Emneansvarlig og foreleser i PSYK117 - Innføring i operativ psykologi og menneskelege faktorar i operative situasjonar

Seminarleder PSYK208 - Affekt og kognisjon

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig foredrag
Rapport
Faglig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Verv

Fakultetsstyret: Fast medlem i gruppe B (midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger) i perioden 1. august 2023 til 31. juli 2024 og perioden 1. august 2024 til 31. juli 2025.

Instituttrådet ved Institutt for samfunnspsykologi: Fast medlem i gruppe B (midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger) i periodene 01.08.22-31.07.23 og 01.08.23 - 31.07.24.