Jorun Nyléhn

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskergrupper

Publikasjoner
Faglig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Poster
Fagartikkel
Vitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin