Kristin Børte

Stilling

Forsker, Senior forsker

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Poster
Rapport
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Innovative lærerstudenter: Undervisningsdesign for kunnskapsbasert studentaktivitet (ILUKS)

  • Finansiert av HK-Dir, program for studentaktiv læring
  • Prosjektperiode: 2021-2023
  • Prosjektleder: Kristin Børte
  • Prosjektmedlemmer: Helene Marie Kjærgård Eide, Gleb Belokrys, Martin Heitman, Barbara Wasson og Sølvi Lillejord

ILUKS skal bidra til en bedre praksisopplæring for lærerstudenter gjennom teknologistøttede studentaktive arbeidsmåter. Lærerstudentene skal, både i praksisperiodene og som ferdigutdannede lærere, praktisere yrket i en skole der LK20 forventer elevaktiv læring. Det er derfor viktig at lærerutdanningen forbereder lærerstudentene på denne siden ved skolens arbeidshverdag.

Gjennom prosjektet skal vi utvikle og prøve ut to digitale løsninger. En digital kunnskapsbase og en digital kommunikasjonsplattform for å støtte lærerstudentenes profesjonsutvikling. Det utvikles også et modulbasert emne der lærerstudentene skal lære å planlegge, designe og gjennomføre undervisning ved bruk av elevaktive læringsmetoder i praksis.

For mer informasjon: https://iluks.no/