Kristine Bærøe

Stilling

Professor

Tilhørighet

Undervisning

Tilknyttet master i Helse og samfunn

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Fagartikkel
Mastergradsoppgave
Intervju
Leder
Kronikk
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Nettsider (opplysningsmateriale)
Innledning
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Faglig kapittel
Doktorgradsavhandling
Poster

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Current projects:

2016-2020: Autonomy and manipulation: Enhancing consent in the health care context. Role: Senior Researcher

2013-2018: Translational ethics: Bridging the theory-practice gap in medical ethics by translational approaches to core issues in medical research, clinical care, and public health. Role: Principal Investigator (Personal postdoc-project)