Lars Herfindal

Stilling

Professor

Tilhørighet

Klinisk institutt 2

Forskning

Nanomedicine for anti-cancer therapy

Bioprospecting

Undervisning

FARM290 Generell farmakologi

FARM293 Farmakologi II

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Poster
Intervju
Mastergradsoppgave
Faglig foredrag
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Fagartikkel
Short communication
Vitenskapelig foredrag
Leder
Sammendrag/abstract
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Doktorgradsavhandling
Rapport

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Publikasjoner i Frida