Mathias Venning

Stilling

Gjesteforsker

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Mathias er ansatt ved NORCE og er tatt opp på ph.d.-programmet via Senter for vitenskapsteori.

Han jobber for tiden med CONFER-prosjektet, som er finansiert under EUs Horisont 2020-program.

CONFER er et forskningsprosjekt som fokuserer på klimatilpasning gjennom samprodusering av klimatjenester i Øst-Afrika. Prosjektets hovedmål er å utvikle tilpassede klimatjenester for vann-, energi- og matsikkerhetssektorene sammen med interessenter og sluttbrukere for å øke disses evne til å planlegge for og tilpasse seg sesongmessige klimavariasjoner.

Formidling
Publikasjoner
Prosjekter

CONFER er et forskningsprosjekt som fokuserer på klimatilpasning gjennom samprodusering av klimatjenester i Øst-Afrika. Prosjektets hovedmål er å utvikle tilpassede klimatjenester for vann-, energi- og matsikkerhetssektorene sammen med interessenter og sluttbrukere for å øke disses evne til å planlegge for og tilpasse seg sesongmessige klimavariasjoner.