Noel Sebastian Keenlyside

Stilling

Professor

Tilhørighet

Geofysisk institutt Bjerknessenteret for klimaforskning

Forskergrupper

Forskning

Please see English page

Undervisning

Please see English page

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Poster
Vitenskapelig artikkel
Faglig kapittel
Faglig foredrag
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Doktorgradsavhandling
Errata
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Rapport
Nettsider (opplysningsmateriale)
Populærvitenskapelig artikkel
Intervju

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Please see English page

Prosjekter

Please see English page

Kompetanse

Please see English page