Peter Andersen

Stilling

Instituttleder

Tilhørighet

Institutt for geografi

Forskergrupper

Forskning

Jordbruk, ernæring og miljø

Sør Asia, Afrika, Europa

Undervisning
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Kronikk
Populærvitenskapelig foredrag
Mastergradsoppgave
Doktorgradsavhandling
Magisteravhandling
Annen presentasjon
Poster
Vitenskapelig foredrag
Anmeldelse
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Rapport
Hovedfagsoppgave
Short communication
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Se CRIStin

 

 

Kompetanse

Jordbrukssystemer, diettstudier, jord-plante kjemi, narrativanalyse, Remote Sensing