Ragnhild Louise Muriaas

Stilling

Professor, statsvitenskap

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Ragnhild Louise Muriaas er professor i statsvitenskap med fokus på spørsmål knyttet til kjønn, representasjon, valg og demokratisering. Hun er prosjektleder for et ERC prosjekt (consolidator) med tittel SUCCESS Gender-Gap in Political Endurance: a novel political inclusion theory (2021-2026). Prosjektet utvikler et dataset på kjønnsforskjeller i politisk fartstid og gjennomfører case studier i Algerie, Italia, Frankrike og Norge. 

For mer innsikt i prosjektet les artikkelen Gender and Political Seniority: Three Measures (2023) i Politics and Gender. Hovedfunnene er presentert i en populærvitenskapelig form i The Loop med tittel "Male MPs still get it all" og en versjon tilpasset norske lesere i Dagens Næringsliv,  De politiske ringrevene er menn - bare ikke i Norge

Ragnhild Muriaas er siden høsten 2023 faglig koordinator for Det norske representantpanelet - et internet-basert survey panel som to ganger i året gjennomfører undersøkelser blant folkevalgte på Stortinget, Sametinget, fylkesting og i lokalstyrer. 

Muriaas har gitt ut artikler i en rekke tidsskrifter som blant annet American Political Science Review, Comparative Political Studies, African Affairs, Political Studies og International Political Science Review. Sammen med Vibeke Wang og Rainbow Murray har hun redigert boken Gendered Electoral Financing: Money, Power and Representation in Comparative Perspective (2020) og skrevet boken Manipulating Political Decentralization: Africa's Inclusive Autocrats (2018) med Lovise Aalen. 

Hun har tidligere vært redaktør of Norsk statsvitenskapelig tidsskrift. Fra 2017 til 2021 var hun prodekan for forskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen og fra 2018 til 2022 var hun styreleder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen. Hun har skrevet læreboken Afrikanske utfordringer: En introduksjon til afrikansk politikk og var faglig ansvarlig for kortfilmen The Money Talks: Women and Elections in Malawi

Eldre eksempler på populærvitenskapelige arbeid: 

Washington Post - Monkey Cage: Does funding help encourage women to run for legislative office? med Amy Mazur og Season Hoard

Democracy in Africa: What can African parties do to address gendered funding inequalities? med Vibeke Wang og Gretchen Bauer

En introduksjon til boken Gendered Electoral Financing: Money, Power and Representation in Comparative Perspective er presentert i form av blogg på UCL: The Constitution Unit.  

Washington Post - Monkey Cage: Why campaigns to stop child marriage can backfire med Lindsay Benstead, Vibeke Wang, Boniface Dulani og Lise Rakner

Undervisning

Vår 2024

GOV217 Gender and Power in Contemporary Politics

 

Vår 2022 

AORG104 Politisk teori og styreformer

 

Vår 2018 og 2019

SAMPOL221 The Politics of Gender in a Global Perspective

 

Høst 2016

EUR 101 Innføring i europeisk historie og politikk

 

Vår 2016

SAMPOL 327 The Politics of Gender: Citizenship, Representation and Development

 

Høsten 2015

SAMPOL100 Innføring i sammenliknende politikk

 

Våren 2015

SAMPOL321 Political Parties in Post-Conflict States

 

Publikasjoner

Books:

Ragnhild L. Muriaas, Vibeke Wang and Rainbow Murray (eds) (2019). Gendered Electoral Financing: Money, Power and Representation in Comparative Perspective. Routledge.  

Lovise Aalen and Ragnhild Muriaas (2018). Manipulating Political Decentralization: Africa's Inclusive Autocrats. Routledge.

Hilde Danielsen, Kari Jegerstedt, Ragnhild L. Muriaas and Brita Ytre-Arne (eds) (2016). Gendered Citizenship and the Politics of Representation, Palgrave Macmillian.

Muriaas, Ragnhild L. 2011. Afrikanske utfordringer: En innføring i afrikansk politikk [African Challenges: An Introduction to African Politics]. Høyskoleforlaget.


Articles:

Ida-Elise Seppola Asplund, Johanne Sofie Malde og Ragnhild Louise Muriaas (2024). Store kjønnsforskjeller i senioritet blant kommunerepresentanter, Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 40(2): 117-124. 

Ragnhild Muriaas and Yvette Peters (forthcoming). Attitudes to Gender Quotas: Why and Where to Adjust Gender Imbalance in Leadership. European Journal of Political Research. FirstView. 

Ragnhild Muriaas and Torill Stavenes (forthcoming). Gender and Political Seniority: Three Measures. Politics and Gender, FirstView.

Lindsay Benstead, Ragnhild Muriaas and Vibeke Wang (2023). Explaining Backlash: Social Hierarchy and Men's Rejection of Women’s Rights Reforms. Social Politics 30(2): 496-524

Rainbow Murray, Ragnhild Muriaas and Vibeke Wang (2023). Editorial Introduction: Gender and Political Financing. International Political Science Review 44(1): 3-12.

Vibeke Wang, Ragnhild Muriaas and Gretchen Bauer (2023). Funding Demands and Gender in Political Recruitment: What Parties do in Cabo Verde and Ghana. International Political Science Review 44(1): 77-90.

Ragnhild Muriaas, Amy Mazur and Season Hoard (2022). Payments and Penalties for Democracy: Gendered Electoral Financing in Action Worldwide. American Political Science Review, 116 (2): 502 - 515.  

Chiweza, Asiyati Lorraine, Happy Kayuni, and Ragnhild Louise Muriaas (2021) Understanding Handouts in Candidate Selection: Challenging Party Authority in Malawi. African Affairs, 120(481): 569-589. 

Vibeke Wang, Ragnhild L. Muriaas and Yvette Peters (2021). Affirmative Action Measures and Electoral Candidates’ Positioning in Zambia. Journal of Modern African Studies, 59(4): 507-533.  

Amanda L. Robinson, Amanda Clayton, Martha Johnsen and Ragnhild L. Muriaas (2020). (How) Do Voters Discriminate Against Women Candidates? Experimental and Qualitative Evidence from Malawi. Comparative Political Studies, 53(3-4): 601-630.

Vibeke Wang and Ragnhild L. Muriaas (2019). Candidate selection and informal soft quotas for women: gender imbalance in political recruitment in Zambia. Politics, Groups, and Identitites, 7(2): 401-411. 

Muriaas, Ragnhild L., Vibeke Wang, Lindsay Benstead, Boniface Dulani and Lise Rakner (2019). 'Why the Gender of Traditional Authorities Matters: Intersectionality and Women’s Rights Advocacy in Malawi?' Comparative Political Studies, 52(12): 1881-1924.

Cappelen, Cornelius and Ragnhild L. Muriaas (2018). Polish labour migrants and undeclared work in NorwayScandinavian Political Studies, 41 (2): 167-187.

Muriaas, Ragnhild L., Liv Tønnessen and Vibeke Wang (2018). Counter-mobilization against child marriage reform in Africa. Political Studies, 66 (4): 851–868.

Aalen, Lovise and Ragnhild L. Muriaas (2017) Power Calculations and Political Decentralization in African Post-Conflict States, International Political Science Review, 38 (1), 56-69. 

Muriaas, Ragnhild, Lise Rakner and Ingvild Aagedal Skage (2016) Political Capital of Ruling Parties after Regime Change: Contrasting Successful Insurgencies to Peaceful Pro-democracy Movements, Civil Wars, 18 (2), 175-191. 

Muriaas, Ragnhild L. and Lars Svaasand (2015) Opposition Parties and the Decentralization Process in South Africa and Zambia. Commonwealth and Comparative Politics, 53 (4).

Kayuni, Happy and Ragnhild L. Muriaas. 2014. ‘Alternatives to gender quotas: electoral financing of women candidates in Malawi’, Representation, 50 (3): 393-404.

Muriaas, Ragnhild L, Liv Tønnessen and Vibeke Wang. 2013. 'Exploring the Relationship between Democratization and Quota Policies in Africa', Women Studies International Forum, 41: 89-93.

Muriaas, Ragnhild and Happy Kayuni. 2013. 'The Reversed Contagion Effect: Explaining The Unevenness of Women’s Representation across South African Municipalities', Women's Studies International Forum, 41: 150-9.

Muriaas, Ragnhild L. 2013. 'Party Affiliation in New Democracies: Local reactions to the split of the ruling party in Malawi', African Journal of Political Science and International Relations, 7 (4): 190-9.

Muriaas, Ragnhild L. and Vibeke Wang. 2012. Executive dominance and the politics of quota representation in Uganda, Journal of Modern African Studies, 50 (2): 309-38.

Mpesi, Andrew M, and Ragnhild L. Muriaas. 2012. 'Food security as a political issue: the 2009 elections in Malawi', Journal of Contemporary African Studies, 30 (3): 377-93.

Muriaas, Ragnhild L. 2011. ‘ANC & Power Concentration in South Africa: does local democracy allow for power-sharing?’ Special Issue on Opposition in Africa, Democratization, 18 (5), 1067-86.

Muriaas, Ragnhild L. 2011. ‘Traditional institutions and dencentralization: A typology of co-existence in Sub-Saharan Africa’, Forum for Development Studies, March, 38 (1), 87-107.

Muriaas, Ragnhild L. 2009. ‘Local Perspectives on the 'neutrality' of traditional authorities in Malawi, South Africa and Uganda’, Commonwealth & Comparative Politics, 47 (1), 28-51.

Muriaas, Ragnhild L. 2009. ‘Reintroducing a Local-Level Multiparty System in Uganda: Why be in opposition?Government and Opposition, 44 (1), 91-112.

Muriaas, Ragnhild L. 2009. ‘ANC og maktkonsentrasjon i Sør-Afrika: Åpner lokaldemokratiet for maktdeling?’, Politica, 41 (3), 283-99.
 

Chapters in books:

Lovise Aalen, Aslak Orre, and Ragnhild Muriaas (2022). Post-War Ruling Parties and their Youth Wings: How Old Rebels handle the African Millennials. In John Ishiyama and Gyda Sindre (eds.) The Effects of Rebel Parties on Governance, Democracy and Stability after Civil WarsFrom Guns to Governing. London: Routledge, pp. 157-174.

Martha C. Johnson, Ragnhild Muriaas, Amanda Clayton, and Amanda Lea Robinson (2021). Deeper Decentralization, Fewer Women? Decentralization and Women's Candidacies for Local Office in Benin and Malawi. In Leonardo Arriola, Martha Johnson, and Melanie Phillips (eds) Women and Power in Africa: Aspiring, Campaigning and Governing. Ch. 4. p. 85-113. Oxford: Oxford University Press. 

Ragnhild Muriaas (2020) Gendered Electoral Financing: Two Approaches Toward Funding as an Affirmative Action Measure. In Jamil, I., Aminuzzaman, S.M., Lasna Kabir, S., Haque, M.M. (Eds.) Gender Mainstreaming in Politics, Administration and Development in South Asia, Palgrave. 

Muriaas, Ragnhild, Vibeke Wang and Rainbow Murray (2019). Introduction: Introducing the Concept of Gendered Electoral Financing, pp. 1-24. In Muriaas, Wang and Murray (eds.) Gendered Electoral Financing: Money, Power and Representation in Comparative Politics. New York: Routledge.

Borges, Aleida, Ragnhild Muriaas and Vibeke Wang (2019). Cabo Verde: Legislated Candidates Quotas with Reward for Compliance in Cabo Verde: Victory for no one? pp. 74-92. In Muriaas, Wang and Murray (eds.) Gendered Electoral Financing: Money, Power and Representation in Comparative Politics. New York: Routledge.

Muriaas, Ragnhild and Amy G. Mazur (2019). Conclusion: Does Money Talk? An initial Comparative Analysis, pp. 154-174. In Muriaas, Wang and Murray (eds) Gendered Electoral Financing: Money, Power and Representation in Comparative Politics. New York: Routledge.

Hilde Danielsen, Kari Jegerstedt, Ragnhild L. Muriaas and Brita Ytre-Arne (2016). ‘Introduction’. In Hilde Danielsen et al. (eds) Gendered Citizenship and the Politics of Representation, Palgrave Macmillian.

Ragnhild L. Muriaas, Liv Tønnesen and Vibeke Wang (2016). Substantive Representation: From Timing to Framing of Family Law Reform in Morocco, South Africa and Uganda. In Hilde Danielsen et al. (eds) Gendered Citizenship and the Politics of Representation, Palgrave Macmillian.

Muriaas, Ragnhild L. 2015. 'The Quality and Stability of Subnational Elections in Africa: A Methodological and Conceptual Tool', ch. 5. In Anthony Spanakos and Francisco Panizza (eds.) Conceptualizing Comparative Politics, New York, NY: Routledge.

Hussein, Mustafa K. and Ragnhild L. Muriaas. 2013. 'Traditional Authorities' in Nandini Patel and Lars Svåsand (eds) Government and Politics in Malawi, second edition. Lilongwe, Malawi: Capital Printing Press.

Muriaas, Ragnhild L. 2013. 'The ANC and power concentration in South Africa: does local democracy allow for power-sharing?' pp. 12-31. In Emil Uddhammer, Elliott Green and Johanna Söderström (eds.) Political Opposition and Democracy in Sub-Saharan Africa, New York, NY: Routledge. (reprint).

Muriaas, Ragnhild L. 2005. 'Dilemmas Connected to Recognising Customary Law and Courts in South Africa' in Lone Lindholt and Sten Schaumburg-Müller (eds.) Human Rights and Local/living law in Human Rights in Development, Leiden, The Netherlands: Brill Academic Publishing.

 

Bokanmeldelser

Ragnhild L. Muriaas (2019). The political over-representation of the rich in the USA. European Political Science, online first. 

Ragnhild L. Muriaas (2013). 'Sexuality and Gender Politics in Mozambique: Rethinking Gender in Africa' by Signe Arnfred, Tidsskrift for kjønnsforskning, January, 88-92.

 

Working Papers:

Lindsay J. Benstead, Ragnhild L. Muriaas, and Vibeke Wang (2018). 'When Do Donor Endorsements Help or Hurt? Policy Advocacy and Men’s Interests in Malawi'. Working Paper, No.16, The program on Governance and Local Development (GLD). Yale and University of Gothenburg.

Ragnhild Muriaas, Vibeke Wang, LIndsay J. Benstead, Boniface Dulani and Lise Rakner (2017). 'It Takes a female Chief: Gender and Effective Politicy Advocacy in Malawi', Working Paper, No.11, The program on Governance and Local Development (GLD). Yale and University of Gothenburg.

 

Reports:

The Local Governance Performance Index (LGPI) in Malawi: Selected FIndings on Gender (2017). Report prepared by Lindsay Benstead, Boniface Dulani, Ragnhild L. MUriaas, Lise Rakner and Vibeke Wang. GLD report. The program on Governance and Local Development (GLD). Yale and University of Gothenburg.

 

Dissertations:

Muriaas, Ragnhild L. 2008. Affection and Defection: Local Perspectives on the Pull Towards the Government Party in Malawi, South Africa and Uganda, PhD Dissertation, Department of Comparative Politics, University of Bergen.

Muriaas, Ragnhild L. 2002. Two Bulls in a Kraal - Recognising cultural difference in post-Apartheid South Africa, hovedfagsoppgave (M.Phil. Thesis), Department of Comparative Politics, University of Bergen.

 

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2002

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Gender-Gap in Political Endurance: a novel political inclusion theory (SUCCESS)

Ragnhild L. Muriaas (Project leader). This is a five years ERC Consolidator Grant project (2021-2026). 

SUCCESS will advance a novel theory of inclusion that explains gender-gaps in endurance and provide much-needed new empirical evidence on how, why and under what conditions gender-gaps in political endurance can be closed in a world with high electoral volatility.

  • How does political endurance matter for political outcomes?  
  • What strategies do elected representatives use to sustain their political careers? 
  • How do voters evaluate political experience – when is it good and when is it bad?  
  • Are there specific institutions and contexts that underpin gender-gaps in political endurance across time, regions, and political systems?   

 

The Cost of Doing Politics: Gender Aspects of Political Violence

PI Vibeke Wang, CMI. Research project financed by FRIHUMSAM, the Research Council of Norway (2020-2025).

Team: Gretchen Bauer, Elin Bjarnegård, Jana Birke Belschner, Fiona Buckley, Akosua Darkwah, Gerald Karyeija, Stella Kyohairwe, Ragnhild Muriaas, Pär Zetterberg

Across the globe, there has been a substantial increase in gender equality in political life. Women have more than doubled their presence in national parliaments from 1995 (11.3 %) to 2018 (23.4%) (Inter-Parliamentary Union). However, there are indications that women’s political gains may have come at a high cost. Practitioner organizations as well as academics seek to raise awareness about physical attacks, intimidation, and harassment aimed at women politicians. This project aims to better understand how gender shapes the scope, form, and consequences of political violence targeted at politicians, and to develop strategies to reduce the problem.

 

Youth in Africa: How Africa's post conflict regimes handle the African Millennias (Norglobal)

Project leader: Lovise Aalen. Research project financed by Norglobal, the Research Council of Norway (2019-2022).

Team: Asnake Kefale, Aslak Orre, Simbarashe Gukurume, Marjoke Oosterom, Gerald K. Karyeija, Ragnhild Louise Muriaas, Pauline Lemaire, and Salvador Forquilha  

The population in sub-Saharan Africa is the fastest growing and the youngest in the world, yet the politicians ruling them are typically among the oldest.

This observation is the starting point of a new NORGLOBAL project. It zooms in on four countries – Ethiopia, Mozambique, Uganda and Zimbabwe – in which the current rulers are yesterday’s rebels. They consolidated authoritarian regimes after securing victory in the liberation struggles between the 1975 and 1992. The vast majority of citizens was born long after that, yet it knows no other powerholders.

While youth is an asset for any population, the above conundrum represents several challenges. One is “economic”, as most of the sub-Saharan African economies struggle to produce enough decent work for the large youth cohorts that enter labour markets every year. The other is “political”. Can the aging rulers govern in a way that satisfy the material needs and political aspirations of the upcoming generations?

 

Avsluttede prosjekt: 

Money Talks: Gendered Electoral Financing in Democratic and Democratizing States.

Ragnhild L. Muriaas (Project leader). Research project financed by FRIHUMSAM, the Research Council of Norway (2016-2020).

Dette prosjektet ser på betydningen av penger i politikk på tvers av ulike regioner ved å studere sammenhengen mellon kjønnede valgkampfinansieringsformer og kvinners deltakelse i politikken. Med internasjonale organisasjoner som FN i ryggen har flere land og ikke-statlige organisasjoner i de siste årene innført ulike former for kjønnet valgkampfinansiering. En form for kjønnet valgkampfinansiering går direkte til politisk aktive kvinner for å øke deres motivasjon til å stille til valg og til å vinne frem i kampen mot antatt mer pengesterke menn.  En annen form søker å motivere politiske parti til å fremme likebalanse i sine valgnominasjoner, ved å gi en ekstrabevilgning til parti som har en viss kjønnsbalanse eller gi mulkt til de som ikke har det. Men hva er effekten av denne form for finansiering på rekruttering av kvinner i politikken? Hvordan påvirker denne form for økonomiske stimuli nominasjonsprossessene innad i politiske parti og øker de kvinners mulighet til å bli valgt inn i politiske embet? Prosjektet er komparativt (utvikler typologi og datasett) og har Irland, Frankrike, Kapp Verde, Kenya, Malawi, Storbrittania og Tunisia som hovedcase. 

 

Engineering gender equality: The effects of aid to women’s political representation in Malawi, Sudan, Uganda and Zambia.
Liv Tønnessen (project leader). Research project financed by NORDGLOBAL, the Research Council of Norway (2013-2017).

Ragnhild Louise Muriaas er hovedforskerne i prosjektet. I de siste tiårene har det internasjonale samfunnet satt spørsmål knyttet til kvinners deltakelse i politikken på agendaen. En pådriver for denne politikken har vært en antakelse om at der er en sammenheng mellom økt numerisk kvinnerepresentasjon og, for det første, innføring av kvinnevennlige reformer (substansiell representasjon) og, for det andre, aksept for kvinner som politiske aktører (symbolske representasjon). Dette prosjektet studerer det internasjonale engasjementet for spørsmål knyttet til kvinnerepresentasjon ved å studere endringer i fire ulike case som alle har vært hovedmottakere for kjønnet bistand de siste tiårene (Malawi, Sudan, Uganda og Zambia). Muriaas sitt hovedbidrag til dette prosjektet er å studere prosesser knyttet opp mot reformer om barneekteskap i Zambia og Malawi, samtidig som hun arbeider med survey eksperiment som tester hvordan kvinnevennlige reformer oppfates forskjellig ut fra hvem som er budbringeren. Surveyen gjennomføres som et sammarbeid med The Progamme of Governance and Local Development at Gothenburg (GLD), se http://gld.gu.se/malawi.html .


Labor migration and the moral sustainability of the Norwegian welfare state.

Stein Kuhnle (project leader). Research project funded by VAM, the Research Council of Norway (2013-2017).

Kompetanse

EDUCATION

2008 Ph.D, Departmenet of Comparative Politics, University of Bergen.

2002 Cand. Polit. Degree. Department of Comparative Politics, University of Bergen.

1996 Cand. Mag. Degree. Faculty of Social Science, University of Bergen.

 

POSITIONS

2015 Associate Senior Researcher, Chr. Michelsen Institute (CMI), Bergen, Norway.

2013 -  Associate Professor,Department of Comparative Politics, University of Bergen.

2010 Visiting Scholar, Department of Sociology, University of California (Berkeley).

2009 - 2013 Post-doctor,Department of Comparative Politics, University of Bergen.

2005-2006 Visiting scholar, Department of Political Studies, University of Cape Town, South Africa.

2005 Visiting scholar, Political Science and Public Administration, Makerere University, Uganda.

2004 Visiting PhD-student, The Nordic Africa Institute, Uppsala, Sweden. 

2004 - 2008 PhD Student, Department of Comparative Politics, University of Bergen.

2002 - 2004 University lecturer, Department of Comparative Politics, University of Bergen.