Randi Benedikte Brodersen

Stilling

Universitetslektor, Akademisk skriving, vejledning og tilbagemelding

Tilhørighet

Forskning

Min forskning falder inden for to hovedområder: nordisk sprogvidenskab og akademisk skrivning. En del af min forskning har solide rødder i sprogvidenskaben og mere præcist i sociolingvistikken. Mine sprogvidenskabelige interesser er bl.a. kropssprog og nonverbal kommunikation, empatisk kommunikation (også kaldet kontaktskabende kommunikation, ikkevoldskommunikation (se fx ivk.dk) og girafsprog), sproglig tilpasning, sprogholdninger, sprogpolitik, talesprog og udtale. En anden del af min forskning er forankret i procesorienteret skrivepædagogik og dialogbaseret og pædagogik, og her ligger vægten på tre emner: 1) akademisk skrivning - i bred forstand - 2) vejledning og 3) tilbagemelding på tekst - og min tilgang er dialogisk og ikkenormativ.

Undervisning

Jeg underviser og vejleder i akademisk skrivning og har i en årrække været involveret i udvikling af førstesemester-emnet Akademisk skriving ved UiB. Jeg samarbejder ofte med skrivecenter-kolleger ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) om emner knyttet til akademisk skrivning og dialogisk tilbagemelding. Jeg har i en tre-årig projektperiode arbejdet på Akademisk skrivesenter ved Humanistisk Fakultet ved UiB. I en årrække har jeg været fast gæsteunderviser og vejleder i akademisk skrivning på masterstudiet i design og visuel kommunikation ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, nu en del af Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB. Jeg har også undervist i en bred vifte af sprogvidenskabelige discipliner og emner på alle niveauer ved universiteter i Norden og Europa, bl.a. Háskola Íslands (Islands Universitet), Aarhus Universitet og Rijksuniversiteit Groningen.

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Faglig kapittel
Lærebok
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Short communication
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

For tiden arbejder jeg med to sociolingvistiske projekter. I det ene projekt undersøger jeg grønlænderes kropssprog og nonverbale kommunikation, i interaktion med danskere og andre nordboere. Formålet er at belyse kropssprog og nonverbal kommunikation i en sprogforståelseskontekst. I forbindelse med dataindsamling til projektet har jeg kontakt med de fire grønlandske huse i Danmark: Det Grønlandske Hus i Aalborg, Det Grønlandske Hus i Aarhus, Det Grønlandske Hus i Odense og Det Grønlandske Hus i København og med flere af de grønlandske foreninger som er tilknyttet de grønlandske huse. Projektet er udviklet i samarbejde med nordiske kolleger i en nordisk forsker- og arbejdsgruppe ved navn Internordisk sprogforståelse og interaktion i et andetsprogsperspektiv (INFIA). I det andet projekt undersøger jeg danskeres sprogbrug, sprogholdninger og sproglige tilpasning til norsk i Norge.