Roar Espevik

Stilling

Professor , 20%

Tilhørighet

Senter for krisepsykologi

Publikasjoner
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Faglig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Fagartikkel
Fagbok
Kronikk
Faglig kapittel
Doktorgradsavhandling
Poster
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Rapport
Intervju
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin