Rose Trappes

Stilling

Postdoktor

Tilhørighet

Forskning

Forskningen min utforsker filosofiske spørsmål som oppstår i forhold til moderne praksis innen økologi og relaterte felt. Temaer jeg har jobbet med inkluderer individualitet, individuelle forskjeller, individualisert forskning, økologiske nisjer, nisjekonstruksjon, dyresporing, åpne data, folkeforskning, atferd og biologisk kjønn.

Mitt nåværende prosjekt fokuserer på folkeforskning innen økologi. Jeg ser på hvordan store folkeforskningsplattformer brukes over hele verden for å dokumentere og studere biomangfold. Hvordan påvirker folkelig deltakelse økologisk forskning? Hva er den epistemiske verdien av folkeforskning? Jeg kommer til å et spesielt fokus på om og hvordan store og omfattende folkeforskningsprosjekter bidrar til epistemisk mangfold innen økologi, og hva dette betyr for verdien av økologisk forskning.

I min forrige postdoktorstilling ved University of Exeter i Storbritannia studerte jeg hvordan nye åpne vitenskapspraksiser former økologi gjennom prosjektet A Philosophy of Open Science for Diverse Research Environments” (PHIL_OS). Jeg fullførte doktorgraden min ved Bielefeld University i Tyskland, med en avhandling om individualitet innen atferdsøkologi. Ved hjelp av kvalitative, deltakende og konseptuelle metoder studerte jeg hvordan forskere i en tverrfaglig forskningsgruppe forstår og studerer individualitet i forhold til individuelle forskjeller.

Publikasjoner

Artikler i tidsskrift

Kaiser, Marie I., Anton Killin, Anja-Kristin Abendroth, Mitja D. Back, Bernhard T. Baune, Nicola Bilstein, Yves Breitmoser, Barbara A. Caspers, Jürgen Gadau, Toni I. Gossmann, Sylvia Kaiser, Oliver Krüger, Joachim Kurtz, Diana Lengersdorf, Annette K. F. Malsch, Caroline Müller, John F. Rauthmann, Klaus Reinhold, S. Helene Richter, Christian Stummer, Rose Trappes, Claudia Voelcker-Rehage, Meike J. Wittmann  forthcoming. ‘Individualisation and Individualised Science across Disciplinary Perspectives’. European Journal for Philosophy of Science.

Thinius, Alex, and Rose Trappes. Forthcoming. ‘Sex Traits and Individual Differences: Stabilising and Destabilising Binary Categories in Biological Practice’. The British Journal for the Philosophy of Science.

Trappes, Rose. Forthcoming. ‘Data Synthesis for Big Questions: From Animal Tracks to Ecological Models’. Philosophy, Theory, and Practice in Biology. http://philsci-archive.pitt.edu/22524/.

Trappes, Rose. 2023. ‘How Tracking Technology Is Transforming Animal Ecology: Epistemic Values, Interdisciplinarity, and Technology-Driven Scientific Change’. Synthese 201:128. https://doi.org/10.1007/s11229-023-04122-5.

Trappes, Rose. 2022. ‘Individual Differences, Uniqueness, and Individuality in Behavioural Ecology’. Studies in History and Philosophy of Science 96:18–26. https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2022.08.007.

Trappes, Rose, Behzad Nematipour, Marie I Kaiser, Ulrich Krohs, Koen J. van Benthem, Ulrich R. Ernst, Jürgen Gadau, Peter Korsten, Joachim Kurtz, Holger Schielzeth, Tim Schmoll, Elina Takola. 2022. ‘How Individualized Niches Arise: Defining Mechanisms of Niche Construction, Niche Choice, and Niche Conformance’. BioScience 72 (6): 538–48. https://doi.org/10.1093/biosci/biac023.

Heydari, Arash, Ali Teymoori, and Rose Trappes. 2021. ‘Honor Killing as a Dark Side of Modernity: Prevalence, Common Discourses, and a Critical View’. Social Science Information 60 (1): 86–106. https://doi.org/10.1177/0539018421994777.

Kaiser, Marie I., and Rose Trappes. 2021. ‘Broadening the Problem Agenda of Biological Individuality: Individual Differences, Uniqueness, and Temporality’. Biology and Philosophy 36:15. https://doi.org/10.1007/s10539-021-09791-5.

Trappes, Rose. 2021. ‘Defining the Niche for Niche Construction: Evolutionary and Ecological Niches’. Biology & Philosophy 36 (3): 31. https://doi.org/10.1007/s10539-021-09805-2.

Trappes, Rose, Daniel Cohnitz, Viorel Pâslaru, T. J. Perkins, and Ali Teymoori. 2020. ‘The Online Alternative: Sustainability, Justice, And Conferencing in Philosophy’. European Journal of Analytic Philosophy 16 (2): 145–71. https://doi.org/10.31820/ejap.16.2.7.

Trappes, Rose. 2019. ‘Evaluating Elizabeth Grosz’s Biological Turn’. Hypatia 34 (4): 736–54. https://doi.org/10.1111/hypa.12487.

Kapitler i redigerte bøker

Trappes, Rose. 2024. ‘The Easy Difference: Sex in Behavioural Ecology’. In Purple Brains: Feminisms at the Limits of Philosophy, edited by Annabelle Dufourcq, Annemie Halsema, Katrine Smiet, and Karen Vintges, 98–105. Nijmegen: Radboud University Press. https://doi.org/10.54195/HSOV8373_CH07.

Kaiser, Marie I., and Rose Trappes. 2023. ‘Individual-Level Mechanisms in Ecology and Evolution’. In From Biological Practice to Scientific Metaphysics, edited by William Bausman, Janella K. Baxter, and Oliver M. Lean, 116–52. Minneapolis: University of Minnesota Press. https://www.jstor.org/stable/10.5749/jj.1431200.8.

Trappes, Rose, Behzad Nematipour, and Ulrich Krohs. 2022. ‘Introduction to Niches and Mechanisms in Ecology and Evolution’. Biology & Philosophy 37 (6): 55. https://doi.org/10.1007/s10539-022-09890-x.

Bokanmeldelser

Trappes, Rose. 2024. ‘Reorienting the Debate on Biological Individuality: Politics and Practices’. Acta Biotheoretica 72: 4. https://doi.org/10.1007/s10441-024-09479-9.

Trappes, Rose. 2020. ‘Simone de Beauvoir’s Philosophy of Individuation: The Problem of The Second Sex by Laura Hengehold’. philoSOPHIA 10: 131–35. https://doi.org/10.1353/phi.2020.0008.

Trappes, Rose. 2020. ‘Almost but Not Quite Human: Defining the Human Species through Infrahuman Figures: Megan H. Glick: Infrahumanisms: Science, Culture, and the Making of Modern Non/Personhood. Durham and London: Duke University Press, 2018, 288 Pp, USD$25.95 PB’. Metascience 29: 147–50. https://doi.org/10.1007/s11016-019-00466-2.

Trappes, Rose. 2018. “Review of Laura Hengehold, Nancy Bauer (Eds.): A Companion to Simone de Beauvoir.” Phenomenological Reviews. http://reviews.ophen.org/2018/09/22/laura-hengehold-nancy-bauer-eds-companion-to-simone-de-beauvoir/

Trappes, Rose. 2017. “Review of Karen Vintges: A New Dawn for the Second Sex: Women’s Freedom Practices in World Perspective.” Hypatia Reviews Online. http://hypatiareviews.org/reviews/content/331