Rune Johan Krumsvik

Stilling

Professor, dr.philos.

Tilhørighet

Forskergrupper

Kort info

Jeg er professor (dr.philos.) i pedagogikk ved Universitetet i Bergen og professor II ved Høgskulen i Volda. Jeg har vært instituttleder i syv år, er grunnlegger og forskningsgruppeleder for Digitale Læringsfelleskap og grunnl. og forskerskoleleder for Nordisk Forskerskole for Utdanningsforskning.
Forskning

Rune Johan Krumsvik er professor (dr.philos.) i pedagogikk ved Universitetet i Bergen og professor II ved Høgskulen i Volda. Krumsvik har vært instituttleder ved Institutt for pedagogikk, UiB (2010-2017) og er grunnlegger og forskningsgruppeleder for forskningsgruppen Digitale Læringsfelleskap ved Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Krumsvik er også grunnlegger og faglig leder for forskerskolen Western Norway Graduate School of Educational Research II (WNGER II), Editor-in-Chief i Nordic Journal of Digital Literacy og Associate Editor i Frontiers in Pediatrics. Han har publisert 13 bøker og 76 vitenskapelige artikler (h-index 31, i10-index 51) innen kunstig intelligens, pedagogikk, doktorgradsutdanning, digital kompetanse, forskningsmetode, klasseledelse, IKT og læring, m.m. både nasjonalt og internasjonalt. Han har bred undervisningserfaring fra både videregående skole og Universitets- og høgskolesektoren - mellom annet innen kunstig intelligens, kvalitativ metode, akademisk skriving, Mixed Method Research og litteraturreviews fra både bachelor-, master-, og doktorgradsnivå ved ulike universitet og høgskoler. Han mottok Undervisningsprisen 2012 ved Det psykologiske fakultet, UiB, og ble nominert til samme prisen i 2015. Han ble i 2020 merittert til fremragende underviser (excellent teaching practitioner) ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. 

Krumsvik er opphavsmannen bak Digital Learning Communities Artificial Intelligence Centre (DLCAIC) og under kommer litt mer informasjon om dette KI-senteret.

Digital Learning Communities Artificial Intelligence Centre (DLCAIC)

Forskningsmiljøet bak denne DLCAIC har siden slutten på 1990-tallet drevet teknologiforskning  innen utdanningsektoren og etter hvert også inn mot helsesektoren. Fra 2015 DLCAIC drevet KI-forskning og den overordnede målsettingen med senteret vil være å videreføre denne KI-forskningen innen læring, forskerutdanning og psykisk helse innen utdanning og helsesektoren. Senteret vil særlig være tematisk innrettet mot forskningsmetodisk innovasjon og anvendelse av kunstig intelligens (KI) innen helse og utdanning, samt hvordan KI-genererte innovasjoner og innovativ forskning på KI kan bidra inn mot omstillingen UH-sektoren står foran i de kommende årene. Senteret vil også adressere hvordan unge og voksnes digitale kompetanse kan medvirke til en bredere forståelse av sammenhengen mellom KI, sosiale medier og psykisk (u)helse, samt hvordan KI kan sementere eller bryte ned digitale skiller og digitalt utenforskap i befolkningen. Senteret vil være et nasjonalt tverrfaglig, tverrsektorielt og tverrinstitusjonelt forskningssenter og bidra til å styrke KI-forskningens’ samfunnskonsekvenser.

Aktuelle linker:

AI-eksperter | UiB AI | UiB

Mobiliseringsseminar: KI for tillit og bærekraft | UiB AI | UiB

Oversikt over publikasjoner relatert til kunstig intelligens  

 • Vitenskapelig artikler

Krumsvik, R. J., Berrum, E. & Jones, L. Ø. (2018). Everyday digital schooling – implementing tablets in Norwegian primary school. Examining outcome measures in the first cohort. Nordic Journal of Digital Literacy, 16(1), 152–176. https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2018-03-03

Krumsvik, R. J., Berrum, E., Jones, L. Ø. & Gulbrandsen, I. P. (2021). Implementing tablets in Norwegian primary schools. Examining outcome measures in the second cohort. Frontiers in Education, 6, 642686. https://doi.org/10.3389/feduc.2021.642686

Moltudal, S., Krumsvik, R. J. & Høydal, K.L. (2020). Glimpses into real-life introduction of adaptive learning technology: A mixed methods research approach to personalised pupil learning. Designs for Learning, 12, 13–28. https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/11250/2732351/Moltudal%252C%2BH%25C3%25B8ydal%2Bog%2BKrumsvik%2B2020.pdf?sequence=1

Moltudal S.H., Krumsvik R.J. & Høydal, K.L. (2022). Adaptive Learning Technology in Primary Education: Implications for Professional Teacher Knowledge and Classroom Management. Front. Educ. 7:830536. doi: 10.3389/feduc.2022.830536. Frontiers | Adaptive Learning Technology in Primary Education: Implications for Professional Teacher Knowledge and Classroom Management (frontiersin.org)

Krumsvik, R. J. (2024, submitted). GPT- 4’s capabilities of formative and summative assessment in Norwegian medicine exam - an intrinsic case study.

Krumsvik, R. J. (2024, submitted). Artificial intelligence in nurse education: GPT-4 capabilities of formative and summative assessment in National Examination in Anatomy, Physiology, and Biochemistry

Krumsvik, R. J. (2024, submitted). GPT-4 capabilities of handling essay-based exams in the Norwegian language - an intrinsic case study.

 

 • Lederartiklar (Editorials) i vitenskapelige tidsskrift

Krumsvik, R. J. (2023). Adaptive learning tools and artificial intelligence in schools – some trends. Nordic Journal of Digital Literacy, 18(1), 4–7. https://www.idunn.no/doi/10.18261/njdl.18.1.1

Krumsvik, R. J. (2023). Screenagers, social media, screen time, and mental (ill) health. Nordic Journal of Digital Literacy18(2), 81–84. https://www.idunn.no/doi/10.18261/njdl.18.2.1

Krumsvik, R.J. (2024). Everyday Discourse and Research Discourse on Large Language Models. Nordic Journal of Digital Literacy, 19 (1), 4-7. https://doi.org/10.18261/njdl.19.1.1

Krumsvik, R.J. (2024). Artificial Intelligence, Education and the Professional Perspective. Nordic Journal of Digital Literacy, 19 (2), 55-63. Artificial Intelligence, Education and the Professional Perspective | Nordic Journal of Digital Literacy (idunn.no)

Krumsvik, R.J. (2024). Generation Z, Social Media, AI, and Mental (Ill)Health and Education. Nordic Journal of Digital Literacy, 19 (2), 112-118.Generation Z, Social Media, AI, and Mental (Ill)Health and Education | Nordic Journal of Digital Literacy (idunn.no)

 • Bøker

Krumsvik, R. J. (2023). Digital kompetanse i KI-samfunnet. Et glimt på hvordan kunstig intelligens former våre liv. Cappelen Damm Akademisk. https://cappelendamm.no/_digital-kompetanse-i-ki-samfunnet-rune-johan-krumsvik-9788202782030

 • Kronikker og fagartikler

Krumsvik, R. J. (2012). Digital dannelse og skjermtid. På Høyden. https://pahoyden.khrono.no/kronikk/digital-dannelse-og-skjermtid/303948

Krumsvik, R. J. (2017). Digital kompetanse i høyere utdanning. Utdanningsforskning.no: Digital kompetanse i høyere utdanning (utdanningsforskning.no)

Krumsvik, R. J. (2024) Som man roper i skogen får man svar. Digital Learning Communities, UiB: https://www.uib.no/fg/dlc/44041/som-man-roper-i-skogen-f%C3%A5r-man-svar

Krumsvik, R. J. (2024). Digital kompetanse, Wearbles og kunstig intelligens. Digital Learning Communities, UiB: https://www.uib.no/fg/dlc/44292/digital-kompetanse-wearbles-og-kunstig-intelligens

Krumsvik, R. J. (2024). Kan kunstig intelligens revitalisere forskning? Dagens Medisin. Kan kunstig intelligens revitalisere forskning? (dagensmedisin.no)

Krumsvik, R. J. (2023). Kan kunstig intelligens gi oss en bedre forståelse av sammenhengen mellom sosiale medier og psykisk uhelse? Psykologisk.noKan kunstig intelligens gi oss en bedre forståelse av sammenhengen mellom sosiale medier og psykisk uhelse? (psykologisk.no)

Krumsvik, R. J. (2023). KI er svaret hva var spørsmålet? Khronohttps://khrono.no/ki-er-svaret-hva-var-sporsmalet/822935

Krumsvik, R. J. (2023). Er utdanningssektoren i stand til å takle endringene kunstig intelligens medfører. Psykologisk.no: https://psykologisk.no/2023/04/er-utdanningssektoren-i-stand-til-a-takle-endringene-kunstig-intelligens-medforer/

Krumsvik, R. J. (2023). Må vi skjerme oss for skjermen Psykologisk.no: Må vi skjerme oss for skjermen? (psykologisk.no)

Krumsvik, R. J. (2023). Adaptive læringsverktøy og kunstig intelligens i skolen – noen tendenser. Khrono. https://khrono.no/adaptive-laeringsverktoy-og-kunstig-intelligens-i-skolen-noen-tendenser/758331

Krumsvik, R. J. (2023). Usikker forbindelse mellom skjermtid og psykisk helse. Tidsskriftet for Norsk PsykologforeningUsikker forbindelse mellom skjermtid og psykisk uhelse  | Tidsskrift for Norsk psykologforening (psykologtidsskriftet.no)

Krumsvik, R. J. (2024). Maskinlæring i en brytningstid I. Tidsskrift for den Norske LegeforeningMaskinlæring i en brytningstid | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)

Krumsvik, R. J. (2023). Kunstig intelligens, chatboter og de nære. Cappelen Damm Akademiskhttps://www.fagsnakk.no/helse/kunstig-intelligens-chatboter-og-de-naere-ting/

Krumsvik, R. J. (2024). Smartklokka di er din nye hjertespesialist. Psykologisk.no: https://psykologisk.no/2024/01/er-smartklokka-din-nye-hjertespesialist/

Krumsvik, R. J. (2024) AI is the answer – what was the question? British Educational Research Association Blog.  https://www.bera.ac.uk/blog/ai-is-the-answer-what-was-the-question

Krumsvik, R. J. (2024. Hva vet vi om ungdommer, angst og mobil?  https://klassekampen.no/artikkel/2024-05-30/hva-vet-vi-om-ungdommer-angst-og-mobil

Krumsvik, R.J. (2024). Kunstig intelligens forsterker stereotypier (invitert ekspertkommentar). Tidsskrift for Norsk Legeforening. https://tidsskriftet.no/2024/04/fra-andre-tidsskrifter/kunstig-intelligens-forsterker-stereotypier

Krumsvik, R. J. (2024). Generasjon Z, sosiale medier, KI, psykisk (u)helse og (ut)danning. Digitale Læringsfellesskap, UiB.  https://www.uib.no/fg/dlc/44467/generasjon-z-sosiale-medier-ki-psykisk-uhelse-og-utdanning

Krumsvik, R.J. (2024). Maskinlæring i en brytningstid II. Tidsskrift for den Norske Legeforening: Maskinlæring i en brytningstid III | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)

Krumsvik, R. J. (2024). Hva vet vi om ungdommene, angst og mobil? Klassekampen, 30. mai. Hva vet vi om ungdommer, angst og mobil? | Klassekampen

Krumsvik, R. J. (2024). Villedning eller veiledning: Hallusinerer språkmodellene eller kan de være pålitelige? Dagens Medisin, 10. juni. Villedning eller veiledning: Hallusinerer språkmodellene eller kan de være pålitelige? (dagensmedisin.no)

 

 • Andre ressurser

Krumsvik, R. J. & Røkenes, F. M. (2016). Learning analytics i skole og høyere utdanning. I R. J. Krumsvik (Red.), Digital læring i skole og lærerutdanning (s. 15–48). Universitetsforlaget. https://www.universitetsforlaget.no/digital-laering-i-skole-og-laererutdanning-1

Berrum, E., Gulbrandsen, I.P., Elgaard J. F. og Krumsvik, R.J. (2018). Evaluering av digital skolehverdag. Rambøll. https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/skole/digital-skolehverdag/evaluering-av-digital-skolehverdag-rapport-15.mai-2017.pdf

Berrum, E., Fyhn, J., Gulbrandsen, I., Nilsen, Ø.L. og Krumsvik, R.J. (2017). Evaluering av digital skolehverdag, Del II. Rambøll. https://issuu.com/baeringen/docs/evaluering_av_digital_skolehverdag_

Krumsvik, R. J. (2018). Hva er det med Facebook som har gjort det så populært at vi deler det aller meste? [Kronikk]. Dagbladet. https://www.dagbladet.no/kultur/hva-er-det-med-facebook-som-har-gjort-det-sa-populaert-at-vi-deler-det-aller-meste/69780637

Krumsvik, R. J. (2023). Writing the synopsis companion. Chatbot for doktorgradsutdanning. https://chat.openai.com/g/g-T6wJuA5tr-writing-the-synopsis-companion-for-phd-candidates

Rambøll (2023). Digital læringsanalyse i norsk utdanning: omfang, pedagogisk praksis og holdninger:  https://www.regjeringen.no/contentassets/c0471fcd36e8481a92b627f54a702c7e/no/sved/rapport.pdf

 

 

Formidling

Kronikker (Chronicles):

Krumsvik, R. J. (2024). Som man roper i skogen får man svar. DLC. https://www.uib.no/fg/dlc/44041/som-man-roper-i-skogen-f%C3%A5r-man-svar

Krumsvik, R. J. (2024). Digital kompetanse, wearables og kunstig intelligens. DLC. https://www.uib.no/fg/dlc/44292/digital-kompetanse-wearbles-og-kunstig-intelligens

Krumsvik, R. J. (2023). Kan kunstig intelligens revitalisere forskning? Dagens Medisin,www.dagensmedisin.no/kan-kunstig-intelligens-revitalisere-forskning/598707

Krumsvik, R.J. (2023). Kan kunstig intelligens gi oss en bedre forståelse av sammenhengen mellom sosiale medier og psykisk uhelse? Tidsskriftet Psykologisk.no. Kan kunstig intelligens gi oss en bedre forståelse av sammenhengen mellom sosiale medier og psykisk uhelse? (psykologisk.no)

Krumsvik, R.J. (2023). KI er svaret — hva var spørsmålet?. Tidsskriftet Khrono, https://khrono.no/ki-er-svaret-hva-var-sporsmalet/822935

Krumsvik, R.J. (2023). Er utdanningssektoren i stand til å takle endringene kunstig intelligens medfører? Tidskriftet Psykologisk.no. https://psykologisk.no/2023/04/er-utdanningssektoren-i-stand-til-a-takle-endringene-kunstig-intelligens-medforer/

Krumsvik, R. J. (2023). Må vi skjerme oss for skjermen? Tidsskriftet Psykologisk.no. Må vi skjerme oss for skjermen? (psykologisk.no)

Krumsvik, R.J. (2023). Adaptive læringsverktøy og kunstig intelligens i skolen - noen tendenser. Tidsskriftet Khrono. https://khrono.no/adaptive-laeringsverktoy-og-kunstig-intelligens-i-skolen-noen-tendenser/758331

Krumsvik, R. J. (2023). Usikker forbindelse mellom skjermtid og psykisk helse. Tidsskriftet for Norsk Psykologforening.Usikker forbindelse mellom skjermtid og psykisk uhelse  | Tidsskrift for Norsk psykologforening (psykologtidsskriftet.no)

Krumsvik, R. J. (2023). Maskinlæring i en brytningstid. Tidsskrift for den Norske LegeforeningMaskinlæring i en brytningstid | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)

Krumsvik, R. J. (2023). Kunstig intelligens, chatboter og de nære ting. Cappelen Damm Akademisk. https://www.fagsnakk.no/helse/kunstig-intelligens-chatboter-og-de-naere-ting/

Krumsvik, R. J. (2024). Er smartklokka din nye hjertespesialist? Tidsskriftet Psykologisk.no. https://psykologisk.no/2024/01/er-smartklokka-din-nye-hjertespesialist/

Krumsvik, R. J. (2024). AI is the answer - what was the question. British Educational Research Association: https://www.bera.ac.uk/blog/ai-is-the-answer-what-was-the-question

Krumsvik, R. J. (2017). Digital kompetanse i høyere utdanning. Utdanningsforskning.no.Digital kompetanse i høyere utdanning (utdanningsforskning.no)

Krumsvik, R. J. (2024). Maskinlæring i en brytningstid III. Tidsskrift for Den norske legeforening.Maskinlæring i en brytningstid III | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)

Krumsvik, R.J., Skaar, Ø. O. & Røkenes, F. M. (2021). Fra fysisk nærvær til fjernvær. Kronikk. Dagens Medisin (Når fysisk nærvær blir fjernvær - Debatt, Debatt og kronikk - Dagens Medisin). 

Krumsvik, R.J. (2021). Koronapandemien og de beste blant oss. Kronikk. Dagens Medisin (Koronapandemien – og de beste blant oss - Debatt og kronikk - Dagens Medisin)

Krumsvik, R.J. (2021). Doktorgradsstipendiater – og effekt av digital undervisning? Kronikk. Dagens medisin (Doktorgradsstipendiater – og effekt av digital undervisning? - Debatt og kronikk - Dagens Medisin).

Krumsvik, R.J., Jones, L. & Klock Kristin (2021). Bruk av responsteknologi i forelesninger: Erfaringer fra «Praksisstudiet» ved UiBs tannlegeutdanning. Den Norske Tannlegers Forenings Tidende, 2 (131), 164-165. (Bruk av responsteknologi i forelesninger: Erfaringer fra «Praksisstudiet» ved UiBs tannlegeutdanning - Den norske tannlegeforenings Tidende (tannlegetidende.no)

Krumsvik R.J. (2020). Unpacking students’ situated knowledge and reflections in large lectures. British Educational Research Association (BERA) (Unpacking students’ situated knowledge and reflections in large lectures | BERA

Krumsvik, R.J. (2019). Trenerne i den akademiske maraton. Forskerforum, desember 2019. Kronikk. Oslo: Forskerforum.

Krumsvik, R.J., Berrum, E. & Jones, L. (2018). Digital hverdagsundervisning – innføring av nettbrett i norske grunnskoler. En undersøkelse av utfallsmål og læringsutbytte i den første kohorten. Utdanningsforskning (https://utdanningsforskning.no/artikler/everyday-digital-schooling--implementing-tablets-in-norwegian-primary-school-examining-outcome-measures-in-the-first-cohort/).

Krumsvik, R. J. (2018). VM-straffer i en digital tidsalder. Dagbladet, 13. juni. Kronikk. Oslo: Dagbladet

Krumsvik, R.J. (2018). Facebooks jordskjelv. Dagbladet, 8. mai 2018. Kronikk. Oslo: Dagbladet

Krumsvik, R. & Jones, L. (2017). Utdanningsledelse og digitale læringsformer i høyere utdanning. Utdanningsforskning (https://utdanningsforskning.no/artikler/utdanningsledelse-og-digitale-laringsformer-i-hoyere-utdanning/).

Krumsvik, R.J. (2017). Digital kompetanse i høyere utanning. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen: UiB

Krumsvik, R.J (2017). Digital kompetanse i høyere utdanning. Utdanningsforskning.no 2017. Oslo: Utdanningsforbundet

Krumsvik, R.J. (2017). Når hiphop kom til Norge. Dagbladet. 1. november 2017. Oslo. Dagbladet

Krumsvik, R.J. (2017). Trenerne i den akademiske maraton. Utdanningsforskning.no. Oslo: Utdanningsforbundet.

Krumsvik, R. J. (2016). Vil du bli psykologilektor? Psykologisk.no (Scandinavian psychologist). 25. Oktober. Oslo: Psykologisk.no/Scandinavian Psychologist.

Krumsvik, R., Jones, L., Øfstegaard, M. & Eikeland. O.J. (2016). Hvilke lærere har mest digital kompetanse? Utdanningsforskning (https://utdanningsforskning.no/artikler/upper-secondary-school-teachers-digital-competence-analysed-by-demographic-personal-and-professional-characteristics/).

Krumsvik, R.J., Hesjedal, E., Furnes, B. & Øen, K. (2016). Akutt behov for spesialpedagogisk kompetanse. Dag og Tid, 12. februar. Kronikk. Oslo: Dag og Tid.

Krumsvik, R. J. (2016). Kommentar til bokanmeldelsen "Ikke dekkende for phD i medisin". Tidsskrift for den Norske Legeforening, 23-25 (136), 2025.

Kongsgården, P. & Krumsvik, R.J. (2016). Use of tablets in primary and secondary school – a case study. Utdanningsforskning (https://utdanningsforskning.no/artikler/use-of-tablets-in-primary-and-secondary-school--a-case-study/).

Egelandsdal, K. & Krumsvik, R. J. (2016). Responsteknologi i universitetsforelesninger. Psykologisk tidsskrift, 3 (20), 41-46.  

Krumsvik, R.J. & Jones, L. (2016). Hvorfor dropper "kronjuvelen" ut. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 12(53), 1022-1024

Krumsvik, R (2014). Straffesparket og livets skule. Dagbladet, 8. juli 2014.

Krumsvik, R (2014). Omvendt undervising. Forskning.no, 26. juni 2014.

Krumsvik, R & Sarastuen, N. (2014). Snu klasserommet! Bergens Tidende, 26. juni 2014.

Krumsvik, R (2014). Omvendt undervising. Klassekampen, 25. juni 2014.

Krumsvik, R.J. (2014). Kommentar til bokanmeldelsen "Best som muntlig fortelling". Tidsskrift for den Norske Legeforening, 18 (134), 1772.

Krumsvik, R. (2013). Digitale skilje i skulekvardagen. Bergens Tidende, 25. mai 2013.

Krumsvik, R. (2012). Klasseleiing og elevane sin digitale livsstil. Bergens Tidende, 10. februar 2012

Krumsvik, R. (2012). Indikatorar for IKT og læringsutbytte. Kronikk. Lektorbladet, 6/2012.

Krumsvik, R. (2012). Skjermtid og digital danning. Kronikk. Barnevakten 4/2012.

Krumsvik, R. (2012). Plenumsforelesninger og læringsutbytte. Skolemagasinet, 3, 14-15.

Krumsvik, R. (2012). Sjå opp for digital Matteus-effekt. Bergens Tidende. 11. april.

Krumsvik, R. (2012). Inn med nybrotsførelesinga. Klassekampen. 16. februar.

Krumsvik, R. (2012). Klasseleiing og elevane sin digitale livsstil. Kronikk. Bergens Tidende. 10. februar.

Krumsvik, R. (2011). Fysisk klasseskilje. Kronikk. Dagens Næringsliv. 22. juli.

Krumsvik, R. & Jones, L. (2011). Digital Matteus-effekt? Kronikk, Klassekampen. 21. juli.

Krumsvik, R. (2011). Skule og samfunn i digitale trongsteg. Kronikk. Dag og Tid. 1. juli.

Krumsvik, R . (2007). Digital danning. Kronikk. 03.07. Verdens Gang.

Krumsvik, R. (2007). Digital danning. Kronikk. 08.07. Bergens Tidende.

Krumsvik, R. (2004): Digital læringsrevolusjon?, Bergens Tidende, Kronikk, 5. mars

Krumsvik, R. (2003). PILOT inn for landing, kronikk i Sunnmørsposten. Mai

Krumsvik, R. (2002). Fjella sitt år og helsevinst, kronikk i Sunnmørsposten, mars.

Krumsvik, R. (2003): Fysisk fostring på anbod?, Bergens Tidende, Kronikk, september.

Erstad, O. & Krumsvik, R. (2003): Godøy skule - ein unik skulekultur? Sunnmørsposten, Kronikk, mars.

Krumsvik, R. (2002): Ekstremsporten VM-fotball, Aftenposten, Kronikk, juli.

Krumsvik, R. (2002): Ekstremsporten VM-fotball, Bergens Tidende, Kronikk, juli.

Krumsvik, R. (2001): Vår sosialt konstruerte risikokultur, Aftenposten, Kronikk, juli

Krumsvik, R (1999): Samhandling og ungdomsskulen, Bergens Tidende, Kronikk, juni

Krumsvik, R. (1998): Ekstremsport og jakta på det gode liv, Verdens Gang, Kronikk, juli

Krumsvik, R. (1994). Quest for exitement...?. Møre. 3-4.

Krumsvik, R. (1994). Kvifor finn vi tilbake til naturen? Møre, 15. september 1994

Krumsvik, R. (1993). Kroppsøvingsfaget på veg mot den tarpeiiske klippe? Møre, 27. juli 1993.

Artikler i fag-og populærvitenskapelige tidsskrift (Articles in popular scientific journals):

Krumsvik, R. (2007). Ein grenselaus generasjon. Ny Tid. 33(55), 30-31

Krumsvik, R. (2004). Digital kompetanse i morgondagens skule. Utdanning.

Krumsvik, R. (2004): Internettet – læringsarena eller søppeldunge? Fotefar, 26, 1, 12-17.

Krumsvik, R. (2004): PILOT inn for landing. Utdanning, 7.

Krumsvik, R. (2003): Slipp PC'en til ved eksamensbordet. Utdanning, 20.

Krumsvik, R. (2003): Gir bruk av data flinkare elevar? Bedre skole, 1, 65 - 60

Krumsvik, R. (2003): Digital kompetanse i morgendagens skule. Fotefar, 25, 4, 43 - 50

Krumsvik, R. (2002): Pedagogisk "E"-revolusjon som lovar godt for framtida. Utdanning, 5.

Krumsvik, R. (1999): En anakronistisk eller innovativ ungdomsskole? Skolefokus (mai 1999).

Krumsvik, R. (1992). Telemark og jenter,-ja, kvifor ikkje?. Skisport, 14-15.

Formidling i media og via sosiale medier:

Intervju i mediaCristin

Annen mediadeltagelsehttps://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etter...

https://www.facebook.com/pg/Western-Norway-Graduate-School-of-Educational-Research-II-810590105792399/posts/

https://www.facebook.com/WNGERII/

https://www.facebook.com/klasseledelse/

https://www.facebook.com/kvalitativmetode/

https://www.facebook.com/kvalitativmetode2/

 

Undervisning

Undervisningserfaring (Teaching experience):

 • 3 years as teacher at upper secondary schools in Norfjordeid and Volda (1987-1991)
  • Teaching within health, physical activity and sport in upper secondary school
 • 10 years as assistant professor at University College of Volda (1991-2003)
  • Teaching experience within pedagogy, health and physical activity at different levels
 • 16 years as associate professor and professor at University of Bergen (2003-d.d.)
  • Teaching experience from the teacher education programs at UiB (Bachelor/master-level, 16 years)
  • Course leader and lecturer in qualitative methods in bachelor in health promotion, pedagogy and psychology (7 years) 
  • Lecturer in qualitative methods in the psychology program (first year) (7 years)
  • Lectures in master in pedagogy (2006 -2013), UiB
  • Course leader and lecturer for qualitative methods for master in organizational psychology (2007-2011)
  • Teaching and supervision at master in ICT and learning, University college of Stord/Haugesund (professor II, 2010-2016).
  • Annual lectures about supervision at the Dentist education, Faculty of Medicine, UiB (2012-d.d.    
  • Teaching in doctoral education at UiB and WNGER II:
   • 11 PhD-courses in Writing the synopsis of the PhD-thesis (2010-d.d.)
   • 7 PhD-courses in qualitative methods at PhD-level (2010-d.d.)
   • 3 PhD-courses in writing scientific articles (2010-d.d.)
   • 5 PhD-courses in Literature Review on doctoral level
   • 1 PhD-course in Meta Analysis
   • 7 PhD-courses in Mixed Method Research

 

Doktorgradsveiledning (Supervision on doctoral level):

Hovedveileder (Main supervisor) for:

 

PhD, biveileder (co-supervisor) for:

Veiledning på masternivå (supervision at master level):

Main supervisor for 14 master students from 1998-2015 (all completed).

Veiledning på bachelornivå (supervision at bachelor level):

Main supervisor for 12 bachelor students from 2002-2016 (all completed).

Vitenskapelige foredrag:

https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&etternavn=Krumsvik&fornavn=Rune&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&ukat=VIT_FOREDRAG&sort=ar&bs=50

Undervisning på doktorgradsnivå:

PS901, undervisning på følgende doktorgradskurs i den obligatoriske opplæringsdelen i PhD-programmet ved Det psykologiske fakultetet, UiB.

 • 2010: Qualitative methods
 • 2011: Qualitative Methods
 • 2012: Qualitative Methods
 • 2013: Qualitative Methods
 • 2014: Qualitative Methods
 • 2014: Writing the synopsis in a doctoral thesis
 • 2015: Qualitative Methods
 • 2015: Writing the synopsis in a doctoral thesis
 • 2016: Qualitative Methods
 • 2016: Mixed Method Research
 • 2016: Writing the synopsis in a doctoral thesis
 • 2017: Qualitative Methods
 • 2017: Mixed Method Research
 • 2017: Writing the synopsis in a doctoral thesis
 • 2018: Qualitative Methods
 • 2018: Mixed Method Research
 • 2018: Writing the synopsis in a doctoral thesis

Undervisning på følgende doktorgradskurs i forskerskolen WNGER II:

2016[1]:

Literature review on PhD level (9. juni 2016, Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 23 deltagere) i lag med Fredrik Mørk Røkenes, NTNU.

2017[2]:

Literature review on PhD level (30.-31 mars 2017, Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 21 deltagere) i lag med Fredrik Mørk Røkenes, NTNU.

Leder for Doctoral supervision seminar (Solstrand Hotel, 25. oktober 2017), samt foredrag under dette seminaret.  

2018:

1. Mixed Method Research (29-30 januar 2018, Emne-/kursansvarlig: Burke Johnson/Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 22 deltagere).  

2. Writing the synopsis in a doctoral thesis (2. mai 2018, Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 21 deltagere).

3. Literature review on PhD-level (13. juni 2018, Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 19 deltagere)) i lag med Fredrik Mørk Røkenes, NTNU.

 4. Introduction to Metaanalysis (14. juni 2018, Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, sammen med Kjetil Høydal, HVO. 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 17 deltagere)

 5. Literature review on PhD-level, Bergen Summer Research School/WNGER II (12. juni 2018, Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 83 deltagere).

 6. Writing the synopsis in a doctoral thesis (23. august 2018, Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 18 deltagere)  

 7. Writing the synopsis in a doctoral thesis (16. oktober 2018, Kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 20 deltagere).

 8. Literature review on PhD-level (22. oktober 2018. Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 19 deltagere) sammen med Fredrik M. Røkenes, NTNU.

2019:

 1. How to write scientific articles within educational research (24. Januar 2019, Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 17 deltagere)
 2. Mixed Method Research (20-21 mai 2019, Emne-/kursansvarlig: Burke Johnson/Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 19 deltagere).  
 3. Leder for The 1st Annual Doctoral Supervision Seminar (20. mai 2019, Bergen, 24 deltagere), veilederseminar i WNGER II. 
 4. Literature review on PhD-level, Bergen Summer Research School/WNGER II (19. juni 2019, Emne-/kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 72 deltagere).
 5. Writing the synopsis in a doctoral thesis (27. august 2019, Kursansvarlig: Rune Johan Krumsvik, 1 eller 3 studiepoeng (m/paper), 31 deltagere).

 

 

[1] Pilotfasen av WNGER II

[2] Pilotfasen av WNGER II. Artikkel basert på litteraturreview-kurset: https://www.idunn.no/uniped/2019/02/face-to-face_and_remote_teaching_inadoctoral_education_co

 

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler:

76. Øen, K., & Krumsvik, R. J. (2024). Teachers’ attitudes to inclusion regarding challenging behaviour. European Journal of Special Needs Education.

75. Norhagen, S. L., Krumsvik, R. J., & Røkenes, F. M. (2024). Developing professional digital competence in Norwegian teacher education: a scoping review. Frontiers in Education, 9.

74. Øen, K., & Krumsvik, R. J. (2024). Teachers’ attitudes to inclusion regarding challenging behaviour. European Journal of Special Needs Education, 37(3), 417-431.

73. Øen, K., Krumsvik, R. J., & Skaar, Ø. O. (2024). Development of inclusive practice – the art of balancing emotional support and constructive feedback. Frontiers in Education, 9, 1-9.

72. Han, H., Røkenes, F. M., & Krumsvik, R. J. (2023). Student teachers’ perceptions of flipped classroom in EFL teacher education. Education and Information Technologies: Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 29, 1539-1558.

71. Øen, K., Krumsvik, R. J., & Skaar, Ø. O. (2023). Inclusion in the heat of the moment: Balancing participation and mastery. Frontiers in Education, 8, 1-14.

70. Johler, M. M. S., & Krumsvik, R. J. (2022). Increasing inclusion through differentiated instruction in a technology-rich primary school classroom in Norway. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 1-15.

69. Johler, M. M. S., Krumsvik, R. J., Bugge, H. E., & Helgevold, N. (2022). Teachers’ perceptions of their role and classroom management practices in a technology rich primary school classroom. Frontiers in Education, 7, 1-13.

68. Krumsvik, R. J. (2022). Intentions and Realities in Doctoral Education in Norway. New Policies for Doctoral Education in Norway and the Implications for an Inter-Institutional Research School (WNGER II)—Some Preliminary Findings. Frontiers in Education, 7.

67. Krumsvik, R. J., Skaar, Ø. O., Røkenes, F. M., Solstad, S. H., & Høydal, K. L. (2022). Experiences of WNGER II Ph.D. Fellows During the COVID-19 Pandemic – A Case Study. Frontiers in Education, 7, -.

66. Krumsvik, R. J., & Skaar, Ø. O. (2022). Infodemi og pandemisk risikopersepsjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 59(3), 192-197.

65. Moltudal, S. H., Krumsvik, R. J., & Høydal, K. L. (2022). Adaptive Learning Technology in Primary Education: Implications for Professional Teacher Knowledge and Classroom Management. Frontiers in Education, 7(830536).

64. Skogen, I. B., Båtevik, F. O., Krumsvik, R. J., & Høydal, K. L. (2022). Weight-based victimization and physical activity among adolescents with overweight or obesity: A scoping review of quantitative and qualitative evidence. Frontiers in Sports and Active Living, 4, -.

63. Krumsvik, R. J., Berrum, E., Jones, L. Ø., & Gulbrandsen, I. P. (2021). Implementing tablets in Norwegian primary schools. Examining outcome measures in the second cohort. Frontiers in Education, 6, -. 

62. Åsebø. E.K., Løvoll, H. & Krumsvik, R.J. (2021). Students’ perceptions of visibility in physical education, European Physical Education Review, DOI: 10.1177/1356336X211025874

61. Krumsvik, R.J., Berrum, E. & Jones, L. (2018). Everyday Digital Schooling – implementing tablets in Norwegian primary school. Examining outcome measures in the second cohort. Frontiers in Education, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2021.642686/ful

60. Øen, K., Krumsvik, R.J. (2021). Teachers' attitudes to inclusion regarding challenging behaviour. European Journal of Special Needs Education,37(3), 417-431. https://doi.org/10.1080/08856257.2021.1885178

59. Bingen, H.M, Steindal, S A., Krumsvik, R.J. & Tveit, B. (2020). Studying physiology within a flipped classroom – The importance of on-campus activities for nursing students’ experiences of mastery. Journal of Clinical Nursing (JCN), Volum 29 (15-16) s. 2907-2917.

58. Krumsvik, R.J., Jones, L.Ø., Klock, K. (2020). Student Response System in Dental Students’ Education. Using a Student Response System and Peer Discussion to Raise the Awareness of the Importance of Good Professional Communication Skills in Practice Periods. Designs for Learning, Volum 12. s. 94-98. 

57. Ludvigsen, K., Krumsvik, R.J. & Breivik, J. (2020). Behind the scenes: Unpacking student discussion and critical reflection in lectures. British Journal of Educational Technology (BJET), Volum 51 (6), 2478-2494

56. Moltudal, S., Høydal, K., Krumsvik, R.J. (2020). Glimpses into Real-Life Introduction of Adaptive Learning Technology: A Mixed Methods Research Approach to Personalised Pupil Learning. Designs for Learning 2020, Volum 12. s. 13-28.

55. Moltudal, S., Krumsvik, R.J. Jones, L.Ø., Eikeland, O-J. & Johnson, B. (2019). The relationship between teachers’ perceived classroom management abilities and their professional digital competence: Experiences from upper secondary classroom. Designs for Learning, Volum 11,(1) s. 80-9

54. Åsebø, E-K., ; Løvoll, H., Krumsvik, R.J. (2020). Perceptions of Contextual Stressors in Norwegian Physical Education Lessons. Frontiers in Sports and Active Living, Volum 2.https://doi.org/10.3389/fspor.2020.528979

53. Egelandsdal, K. & Krumsvik, R.J. (2019). Clicker Interventions at University Lectures and the Feedback Gap. Nordic Journal of Digital Literacy, 1-2

52. Moltudal, S., Krumsvik, R., Jones, L. Eikeland, O.J. & Johnson, B. (2019). The relationship between teachers’ perceived classroom management abilities and their professional digital competence: Experiences from upper secondary classroom. Designs For Learning, 11(1), 80–98.

51. Krumsvik, R.J. (2019). Gutter er gutter. Nytt Norsk Tidsskrift, 2(36), 115-132.

50. Bingen, H. M, Tveit, B., Krumsvik, R.J., Steindal, S. A. (2019). Nursing students’ experiences with the use of a student response system when learning physiology. Nordic Journal of Digital Literacy 2019, 1-2.

49. Bingen, H. M., Steindal, S. A., Krumsvik, R.J. & Tveit, B. (2019). Nursing students studying physiology within a flipped classroom, self-regulation and off-campus activities. Nurse Education in Practice, 55, 55-62.

48. Kongsgården, P. & Krumsvik, R. J. (2019). Vurdering for læring i teknologirikt læringsmiljø – en kasusstudie av selvregulert læring blant elever i videregående skole. Nordic Studies in Education 2 (39), 137-158.

47. Krumsvik, R.J., Berrum, E. & Jones, L. (2018). Everyday Digital Schooling – implementing tablets in Norwegian primary school. Examining outcome measures in the 1st cohort. Nordic Journal of Digital Literacy 3 (12), 152-176.

46. Krumsvik, R.J., Jones, L., Leer-Salvesen, K., Høydal, K., & Røkenes, F. (2019). Face-to-face and remote teaching in a doctoral education course: Using Flipped classroom, formative assessment and remote teaching to increase the teaching quality of a literature review course. Uniped, 2(42), 194-214.

45. Egelandsdal, K. & Krumsvik, R.J. (2018). Peer discussions and response technology: short interventions, considerable gains. Nordic Journal of Digital Literacy 12.(1-2), 19-30

44. Krumsvik, R.J & Jones, L.Ø (2017). Utdanningsledelse og digitale læringsformer i høyere utdanning. Uniped, 1 (40), 18-37.

43. Kongsgården, P. & Krumsvik, R.J. (2016). Use of tablets in primary and secondary school - a case study. Nordic Journal of Digital Literacy, 4(11), 248-270.

42. Røkenes, F.M. & Krumsvik, R.J. (2016). Prepared to teach ESL with ICT? A study of digital competence in Norwegian teacher education. Computers and Education, 97, 1-20.

41. Krumsvik, R., Jones, L. & Eikeland, O.J. (2016). Upper Secondary School Teachers' Digital Competence: Analysed by Demographic, Personal and Professional Characteristics. Nordic Journal of Digital Literacy, 3(11)), 143-164.

40. Krumsvik, R. & Jones. L. (2016). Flipped Classroom i naturfag. Norsk Pedagogisk Tidsskrift. 1(100), 61-73.

39. Krumsvik, R. J. (2015). Increasing teaching quality in teacher education. Nordic Journal of Digital Literacy, 1(10), 4–7.

38. Krumsvik, R.J. & Jones, L.Ø. (2015). Digital Learning Aids for Nynorsk Pupils in School - A Politically Sensitive Area or a Question of a Deeper Scientific Understanding of Learning? Seminar.net : Media, technology and lifelong learning, 3(11), 194-208.

37. Krumsvik, R.; Øfstegaard, M.; Jones, L. (2016). Retningslinjer og vurderingskriterier for den artikkelbaserte ph.d-avhandlingen. Uniped, 1(39), 78-94.

36.Egelandsdal, K.& Krumsvik, R.J. (2016). Clickers and Formative Feedback at University Lectures. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 1(22), 55-74.

35.Krumsvik, R.J. & Jones, L.Ø. (2015). Klasseleiing i teknologirike klasserom i vidaregåande opplæring (Rogalandsstudien). Norsklæreren, 3, 36-50.

34. Ludvigsen, K., Krumsvik, R. & Furnes, B. (2015). Creating Formative Feedback Spaces in Large Lectures, Computers and Education, 88, 48-63.

33. Krumsvik, R. (2015). Increasing teaching quality in teacher education. Nordic Journal of Digital Literacy, 1(10), 4-7.

32. Skaar, Ø.O. & Krumsvik (2015). A multimedia discrepancy: The impact of multimodal presentations in plenary lectures as perceived by students. Uniped, 1 (38), 53-73.

31. Røkenes, M. F. & Krumsvik, R.J. (2014). Development of Student Teachers’ Digital Competence in Teacher Education – a literature review. Nordic Journal of Digital Literacy 4(9), 250–280.

30. Kongsgården, P. & Krumsvik, R.J. (2013). Bruk av digitale verktøy i elevers læringsarbeid – med fokus på sammenhengen mellom læring og vurdering for læring. Acta Didactica Norge, 1(7), 1-19.

29. A.G. Nilsen, A.G. Almås og R. Krumsvik (2013). Teaching online or on-campus? - What students say about desktop videoconferencing. Nordic Journal of Digital Literacy, 1(8) 90-106.

28. Krumsvik, R. & Ludvigsen, K. (2013). Theoretical and methodological issues of formative e-assessment in plenary lectures. International Journal of Pedagogies and Learning 2(8), 78-92.

27. Krumsvik, R., Westrheim, K., Sunde, E. & Langørgen. K. (2012). "Teach as we preach" - lærerutdannerens digitale kompetanse. Högre Utbildning, 2(2), 93-108.

26. Krumsvik, R. (2012). Teacher educators' digital competence. Scandinavian Journal of Educational Research, 3(58), 269-280.

25. Vangsnes, V., Økland, N.T. & Krumsvik, R. (2012). Computer games in pre-school settings. Didactical challenges when commercial educational computer games are implemented in kindergartens. Computers & Education, 1(58), 1138-1148.

24. Krumsvik, R. & Ludvigsen, K. (2012). Formative e-assessment and learning outcome in higher education. Nordic Journal of Digital Literacy 1(6), 36-54.

23. Krumsvik, R. (2012). Action research and ICT implementation. Research in comparative international education, 2(7), 209-225.

22. Krumsvik, R. (2011). Digital competence in the Norwegian teacher education and school, Högre Utbildning, 1(1), 39-51.

21. Herheim, R. & Krumsvik, R. (2011). Communication in computers settings. Journal of Educational Research Online, 1(3), 29-55.

20. Olivero, F. & Krumsvik, R. (2009). Introduction to the themed articles on videopapers, Technology, Pedagogy and Education, 3(18), 249 – 253.

19. Krumsvik, R. & Smith, K. (2009). Video papers – an attempt to narrow the notorious gap between theory and practise in Teacher Education. Technology, Pedagogy and Education. 3(18) 269-278,

18. Krumsvik, R. (2009). Situated learning in the network society and digitized school. European Journal of Teacher Education, 2(32), 167-185.

17. Krumsvik, R. (2008). Situated learning and digital competence. Education and Information Technology, 4(13), 279-290.

16. Krumsvik, R. (2008). From digital divides to digital inequality. US-China Educational Review, 9 (5), 1-16.

15. Almås, A.G. & Krumsvik, R. (2008). Teaching in Technology-Rich Classrooms: is there a gap between teachers’ intentions and ICT practices? Research in Comparative and International Education 2(3), 103-121.

14. Krumsvik, R. (2008). Educational technology, epistemology and discourses in curricula and school. US-China Educational Review, 5(5), 1-16.

13. Krumsvik, R. (2008). The view of knowledge and the new national curriculum in Norway. US-China Educational Review, 7(5), 13-28.

12. Krumsvik, R. (2008). Situated learning in the Network Society. Seminar.net, Media, Technology & Lifelong Learning, 2(4), 1-6.

11. Jones. L. & Krumsvik, R. (2008). Special needs student in higher education. US-China Educational Review, 3(5), 58-67.

10. Smith, K. & Krumsvik, R. (2007). Video papers - a means for documenting practitioners' reflections on practical experiences: The story of two teacher educators. Research in Comparative and International Education, 2 (4), 272-282.

9. Almås, A.G. & Krumsvik, R. (2007). Digital literate teachers in Leading Edge schools in Norway. Journal of In-Service Education, 4, 479-497.

8. Krumsvik, R. & Jones, L.(2007). Situert læring, digital kompetanse og tilpassa opplæring. Norsk pedagogisk tidsskrift 4(91), 316-328.

7. Krumsvik, R. (2006). Challenges in school and teacher education. FreesideEurope Online Academic Journal, 1(2), 26-37.

6. Krumsvik, R. (2006). Kulturella möteplatser i tid och rum: ICT and innovations in the lower secondary school. Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, Blå (rapport), 2(18), 55-82. 

5. Krumsvik, R. (2006). The digital challenges of school and teacher education – some urgent questions and the search for answers. Education and Information Technologies, 3 & 4(11), 239-256.

4. Krumsvik, R. (2005): ICT and community of practise. Scandinavian Journal of Educational Research, 49, 1, 26-50.

3. Krumsvik, R. (2005): ICT and innovations in lower secondary school. Nordisk Pedagogik, 25(3), 206-233.

2. Krumsvik, R. (2004): Elevar som kunnskapsprodusentar. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 88, 467 – 480.

1. Krumsvik, R. (2003): Når teknologien sit i førarsete. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 87, 3-4, 133-145.

Scientific reports (selected):

Krumsvik, R.J., Egelandsdal, K., Sarastuen, N., Jones, L., og Eikeland (2013). Sammenhengen mellom IKT og læringsutbytte i videregående opplæring. Oslo: KS/UiB.

Krumsvik, R., Ludvigsen, K. og Urke, H.B. (2011). Klasseleiing og IKT i vidaregåande opplæring. Vitskapleg monografi. Bergen: UiB/DLC.

Krumsvik, R. (2003). Det nasjonale forskningsprosjektet PILOT, 1999-2003. 4 statusrapporter.(http://pilot.ls.no/cgi-bin/pilot/imaker?id=6317&visdybde=3&aktiv=5793)

Evaluation reports (selected):

Krumsvik, R. J., Redelius, K. & Fogelholm, M. (2018). Evaluation of the PhD-program at The Norwegian School of Sport Sciences. Report from the Nordic expert committee. Oslo: Norges Idrettshøgskole.

Krumsvik, R.J. (2010). Ei evaluering av Mighty Milers for Kunnskapsdepartementet. Bergen: UiB

 

Editorials in scientific journals:

Krumsvik, R. J. (2021). Editorial. Nordic Journal of Digital Literacy, 16(2), 46-49.

Krumsvik, R. J. (2021). Editorial. Nordic Journal of Digital Literacy, 16(1), 4-5.

Krumsvik, R. J. (2020). Extended editorial. Mixed-method research to endorse methodological pluralism within educational technology research - easier said than done. Nordic Journal of Digital Literacy, 15(3), 141-152

Krumsvik, R. J. (2020). Home schooling, remote teaching and digital Bildung in societal crisis (Extended editorial). Nordic Journal of Digital Literacy, 15(2), 71-85

Krumsvik, R. J. (2020). Ontology, epistemology and context – and our social construction of educational technology. Nordic Journal of Digital Literacy, 15(1), 3-7

Krumsvik, R.J. (2019). The current state of knowledge of educational technology research and where to go from here. Nordic Journal of Digital Literacy, 14(3-4), 91-98.

Krumsvik, R. J. (2015). Editorial. Increasing teaching quality in teacher education. Nordic Journal of Digital Literacy, 1(10), 4-7.

 

Doctoral dissertation:

Krumsvik, R. (2006). ICT in the school. ICT-initiated school development in lower secondary school . Doktorgradsavhandling, Dr. Philos-graden. Universitetet i Bergen.

Master thesis:

Krumsvik, R. J. (1996). Telemark og personlegdomstrekk i eit sosiokulturelt perspektiv. Hovudfagsoppgåve. Norges Idrettshøgskole

Bachelor thesis:

Krumsvik, R.J. (1991). Skiteknikken telemark i et historisk/empirisk perspektiv. Hovedoppgave (bacheloroppgave). Elverum: Elverum Lærerhøgskole

Chapters/articles in international scientific anthologies (selected):

Krumsvik, R.J., Jones, L., O-J, Eikeland, Røkenes, F.M. & Høydal, K. (in press). Digital competence and digital inequality in upper secondary school. A Mixed Method Study. In S. Doff & J. Pfingsthorn (Eds.), Tagungsband - Abschlusskonferenz der HWK-Fokusgruppe “Media Meets Diversity@School”: Implications and Challenges for Teacher Education. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier.

Egelandsdal, K. & Krumsvik, R.J. (in press). Clicker Interventions, promoting student activity and feedback at University Lectures. In A. Tatnall (Ed.), Encyclopedia of Education and Information Technologies. Berlin: Springer.

Tjomsland, H.E., Samdal, O., Wold, B. and Krumsvik, R. (2014). Evaluation research in Health Promotion Schools and related challenges. In Schools for Health and Sustainability - Theory, Research and Practice. London: Springer.

Krumsvik, R. (2012). The digital school and teacher education in Norway. In R. Schultz-Zander, B. Eickelmann, H. Moser, H. Niesyto og P. Grell (Eds), Jahrbuch Medienpädagogik 9 (s. 455-480). Dortmund: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Krumsvik (2012). Feedback clickers in plenary lectures - a new tool for formative assessment? In L. Rowan & P. Bigum, Future Proofing Education: Transformative approaches to new technologies and student diversity in futures oriented classroomss (s.191-216). New York: Springer.

Krumsvik, R. (2009). Preface. In R. Krumsvik (Ed), Learning in the Network Society and the digitized school (pp. 1-20). New York: Nova Science Publishers.

Helleve, I. & Krumsvik, R. (2009). If Information and Communication Technology is the answer - What should the question be? In R. Krumsvik (Ed), Learning in the Network Society and the digitized school (pp. 120-143). New York: Nova Science Publishers.

Krumsvik, R. & Grov, A. (2009). A new digital didactic? In R. Krumsvik (Ed), Learning in the Network Society and the digitized school. (pp. 84-104). New York: Nova Science Publishers.

Krumsvik, R . (2008). The Emerging Digital Literacy among Teachers in Norway (The Story of One Digital Literate Teacher). In, Riko Kobayashi (ed.), New Educational Technology, (pp. 105-125). New York: Nova Science Publishers.

Bøker (books):

Krumsvik, R. J. (2021) (Red.). Hva vet vi om skoleprestasjoner. Oslo: Fagbokforlaget

Postholm, M.B., Haug, P., Krumsvik, R.J. & Munthe, E. (Red.) (2021). Elev i skolen 51-7. Mangfold og mestring. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Postholm, M.B., Haug, P., Krumsvik, R.J. & Munthe, E. (Red.) (2021). Elev i skolen 5-10. Mangfold og mestring. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Krumsvik, R. J. & Säljö, R. (Red.) (2020). Praktisk-pedagogisk utdanning. Oslo: Fagbokforlaget.

Krumsvik, R.J. (2019). Kvalitativ metode i lærarutdanninga. Oslo: Fagbokforlaget

Krumsvik, R.J. (red.) (2016). En doktorgradsutdanning i endring. Et fokus på den artikkelbaserte ph.d.-avhandlingen. Oslo. Fagbokforlaget

Krumsvik, R.J. (Red.) (2016). Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget

Krumsvik, R.J. (2014). Klasseledelse i den digitale skolen. Oslo: Cappelen Damm.

Krumsvik, R.J. (2014). Forskingsdesign og kvalitativ metode – ei innføring. Oslo: Fagbokforlaget.

Krumsvik, R. J. (2013). Innføring i forskningsdesign og kvalitativ metode. Oslo: Fagbokforlaget.

Krumsvik, R. & Säljö, R. (2013). Praktisk pedagogisk utdanning – en antologi. Oslo: Fagbokforlaget

Postholm, M.B, Haug, P., Munthe, E., Krumsvik, R.J. (Red.) (2012). Lærere i skolen som organisasjon. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Krumsvik, R. (2011). Den digitale lærar. Oslo: Pedlex.

Postholm, M.B., Haug, P., Munthe, E. & Krumsvik, R.J. (red.) (2011), Elevmangfold. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Postholm, M.B., Haug, P., Munthe, E. & Krumsvik, R.J. (red.) (2010), Lærerarbeid for elevenes læring, 5-10. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Krumsvik, R. (2009) (Red.). Learning in the Network Society and the digitized school. New York: Nova Science Publishers.

Krumsvik, R. (2007) (Red.). Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Oslo: Universitetsforlaget.

(see also: All the books)

Book chapters (selected):

Krumsvik, R.J. (2016). Digital innovasjon i skole og lærerutdanning. I, Krumsvik, R.J. (Red) (2015). Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget

Krumsvik, R.J. (2016). Omvendt undervisning i matematikk – en casestudie. I, Krumsvik, R.J. (Red) (2015). Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget

Krumsvik, R.J. (2016). Learning Analytics. I, Krumsvik, R.J. (Red) (2015). Digital læring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget

Krumsvik, R.J. (2013). Klasseleiing i teknologitette klasserom. I R.J. Krumsvik & R. Säljö (red), Praktisk Pedagogisk Utdanning – En antologi. Oslo: Fagbokforlaget

Krumsvik, R.J. (2013). IKT og læring. I R.J. Krumsvik & R. Säljö (red), Praktisk Pedagogisk Utdanning – En antologi. Oslo: Fagbokforlaget

Krumsvik, R.J. (2013). Formativ e-vurdering og læringsutbytte i høyere utdanning – frå intensjon til realitet. Oslo: Norgesuniversitetet.

Krumsvik, R.J. (2012). Nettverkssamfunnet, IKT og skolen. I Postholm, M.B, Haug, P., Munthe, E., Krumsvik, R.J. (Red.), Lærere i skolen som organisasjon (s. 44-87). Oslo: Høyskoleforlaget.

Krumsvik, R, og Ludvigsen, K. (2011). Digital kompetanse i lærarutdanninga. I M.B. Postholm, P. Haug, E. Munthe & R. Krumsvik (red.), Lærerarbeid for elevenes læring, 5-10 (s. 89-112). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Krumsvik, R. og Ludvigsen, K. (2011). Digital kompetanse i lærarutdanninga. I M.B. Postholm, P. Haug, E. Munthe & R. Krumsvik (red.), Lærerarbeid for elevenes læring1-7. (s. 87-104). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Maagerø, E., Krumsvik, R., Hoem T.F. og Torvanger, D. (2011). Grunnleggende ferdigheter. I M.B. Postholm, P. Haug, E. Munthe & R. Krumsvik (red.), Lærerarbeid for elevenes læring, 5-10 (s. 143-178). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Maagerø, E., Krumsvik, R., Hoem T.F. og Torvanger, D. (2011). Grunnleggende ferdigheter. I M.B. Postholm, P. Haug, E. Munthe & R. Krumsvik (red.), Lærerarbeid for elevenes læring, 1-7 (s. 234-286). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Krumsvik, R. (2009). Digital didaktikk. I H. Otnes (red), Digital i alle fag (s. 189-208). Oslo: Universitetsforlaget.

Krumsvik, R. & Jones, L. (2007). Digital kompetanse og tilpassa opplæring. I: R. Krumsvik (red.), Skulen og den digitale læringsrevolusjonen. Oslo: Universitetsforlaget.

Conference papers/proceedings:

Krumsvik, R.J., Jones, L. & Klock, K. (2017). Dentist students’ professional communication skills: Using student response system and peer discussion to raise the awareness of the importance of good professional communication skills in supervision and in practise periods. Nasjonal konferanse om vurdering i høyere utdanning 16-17. oktober 2017 ved UiA. Tilgjengelig her: https://drive.google.com/file/d/15OeIl0L_CGhHLn9jkPfOLN34obKEEhDC/view?u...

Krumsvik, R.J. (1998). Telemark Skiing, Personality and Risk-taking Behaviour. Paper. Norsk Forening for Idrettsforsknings årskonferanse (Høgskulen i Telemark). Høgskulen i Volda. (paper tilgjengelig her: https://drive.google.com/file/d/0B8OYX6setn39VjZOenZnLW5ZOVk/view)

Fagartikler/forskningsnotat (papers)

Krumsvik, R. (2000). Arousal - hypoteser og teorier. Notat 2/2000. Notatserien, Høgskulen i Volda.

Krumsvk, R. J. (1999). Personlighet og utdanning. En undersøkelse om sensation seeking blant allmennlærerstudenter. Notat 9/99. Notatserien. Volda: Høgskulen i Volda

Publications in national current research information system (CRIStin)

Prosjekter

Generell prosjektoversikt, se her:

https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/personVis?type=PERSON&instnr=184&bruker=pprrk

Aktuelle prosjekt: forskerskole og doktorgradsutdanning

Grunnlegger og forskerskoleleder for WNGER II: Den Nordiske Forskerskolen for Utdanningsforskning | Universitetet i Bergen (uib.no)

Utviklet 10 doktorgradskurs for denne forskerskolen: https://www.uib.no/fs/wnger-ii/171066/fullstendig-kurskatalog#doctoral-supervision-program

Publikasjoner innen doktorgradsutdanning

Krumsvik, R.J. & Jones, L. (2016). Hvorfor dropper “kronjuvelen” ut? (Why do the “crown jewel” drop out?). Tidsskrift for Norsk Psykologforening (The journal of The Norwegian Psychology Association), 12(53), 1022-1024.

Krumsvik, R.J. (2016). The synopsis of article-based theses. In: R.J. Krumsvik, En doktorgradsutdanning i endring – med fokus på den artikkelbaserte ph.d.- avhandlingen (A doctoral education in alteration- with focus on the article based PhD-thesis). Oslo: Fagbokforlaget.

Krumsvik, R.J. & Røkenes, F. (2016). Literature review in the Ph.D.- thesis. In: R.J. Krumsvik, En doktorgradsutdanning i endring – med fokus på den artikkelbaserte ph.d.- avhandlingen (A doctoral education in alteration- with focus on the article based PhD-thesis). Oslo: Fagbokforlaget.

Krumsvik, R.J., Øfstegaard, M. & Jones, L. (2016). Retningslinjer og vurderingskriterier for artikkelbasert ph.d.-avhandling (Guidelines and assessment criteria for article based doctoral thesis) In: R.J. Krumsvik, En doktorgradsutdanning i endring – med fokus på den artikkelbaserte ph.d.- avhandlingen. (A doctoral education in alteration- with focus on the article based PhD-thesis). Oslo: Fagbokforlaget.

Krumsvik, R.J. (2016). Noen betraktninger om forskningsveiledning ph.d.-niva (Some considerations about supervision on doctoral level). In: R.J. Krumsvik, En doktorgradsutdanning i endring – med fokus på den artikkelbaserte ph.d.- avhandlingen. (A doctoral education in alteration- with focus on the article based PhD-thesis). Oslo: Fagbokforlaget.

Krumsvik, R.J., Øfstegaard, M., Jones, L.Ø. (2016). Retningslinjer og vurderingskriterier for den artikkelbaserte ph.d.-avhandlingen. (Guidelines and assessment criteria for article based doctoral thesis). Uniped (Journal of Higher Education in Norway), 39, 78–94.

Krumsvik, R. J., and Jones, L. (2016). Hvorfor dropper “kronjuvelen” ut? (Why do the “crown jewel” drop out?). Tidsskr. Nor. Psykol. 12, 1022–1024.

Krumsvik, R.J. (2017). Trenerene i den akaemiske marathon (The trainers in the academic marathon). Utdanningsforskning (Educational research), 1-3. Oslo: The Educational Association.

Krumsvik, R.J. (2018). Hva med doktorgradsveilederne? Forskerforum, 09.10. https://www.forskerforum.no/norge-har-hatt-en-formidabel-vekst-av-doktorgradskandidater-men-hva-med-veilederne/

Krumsvik, R. J. (2021). Doktorgradsstipendiater – og effekt av digital undervisning? Kronikk, 01.05.2021. Dagens medisin. Available Online at: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/01/05/doktorgradsstipendiater–og-effekten-av-digital-undervisning/ (accessed December 4, 2021).

Krumsvik, R.J., Jones, L., Leer-Salvesen, K., Høydal, K., & Røkenes, F. (2019). Face-to-face and remote teaching in a doctoral education course: Using Flipped classroom, formative assessment and remote teaching to increase the teaching quality of a literature review course. Uniped (Journal of Higher Education in Norway), 2 (42), 194–214.

Krumsvik, R. J., Mæland, B., and Solstad, S. H. (2021a). “Doctoral Education in Norway and Inter-institutional Collaboration Within Doctoral Education – A Case Study. Some preliminary tendencies from Western Norway Graduate School of Educational Research II (WNGER II) – Consortium’s experiences 2017-2019,” in The Future of Doctoral Research Challenges and Opportunities, eds A. Lee and R. Bongaardt (London: Routledge), 88–99.

Krumsvik, R. J., Skaar, Ø. O., and Røkenes, F. M. (2021b). Fra fysisk nærvær til fjernvær. Kronikk, 15.07.2021. Dagens Medisin. Available online at: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/07/15/nar-fysisk-narvar-blir-fjernvar/ 

Krumsvik, R. J., and Skaar, Ø. O. (2021). Koronapandemien og de beste blant oss. Kronikk, 22.02.2021. Dagens Medisin. Available Online at: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/02/22/pandemien–og-de-beste-blant-oss/ (accessed November 20, 2021).

Krumsvik, R.J. & Skaar, Ø.O. (2022). Stipendiater hadde det verst under pandemien. Morgenbladet, 22.06. https://www.morgenbladet.no/ideer/kronikk/2022/06/22/stipendiater-under-pandemien-kvinner-med-barn-hadde-det-verst/

Krumsvik, R. J. (2022). Fra implisitte til eksplisitte sjangerkrav for kappen i en doktorgrad. Forskerforum, 30. August. https://www.forskerforum.no/fra-implisitte-til-eksplisitte-sjangerkrav-for-kappen-i-en-doktorgrad/

Krumsvik, R. J. (2022). Intentions and realities in doctoral education in Norway. New policies for doctoral education in Norway and the implications for an inter-institutional research school (WNGER II)—Some preliminary findings. Frontiers in Education, 7. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.860087

Krumsvik, R. J., Skaar, Ø. O., Røkenes, F. M., Solstad, S. H., & Høydal, K. L. (2022). Experiences of WNGER II Ph.D. fellows during the COVID-19 pandemic – A case study. Frontiers in Education, 7. https://doi.org/10.3389/feduc.2022.860828

Krumsvik, R.J. (2022). Academic writing in scientific journals versus doctoral theses. Nordic Journal of Digital Literacy, 2(17), 78–94. https://doi.org/10.18261/njdl.17

Krumsvik, R.J. (2022e). Stipendiaters erfaringer i krisetider. Tidsskrift for Norsk Psykologforening (The journal of The Norwegian Psychology Association). https://psykologtidsskriftet.no/oppsummert/2022/10/stipendiaters-erfaringer-i-krisetider

Krumsvik, R.J. (2023). Stemtheten i digital undervisning Kronikk. Dagens medisin (https://www.dagensmedisin.no/stemtheten-i-digital-undervisning/538341

Krumsvik, R. J. (2023). Doktorgradsveilederes perspektiv. Digitale Læringsfelleskap, UiB. https://www.uib.no/fg/dlc/44560/doktorgradsveilederes-perspektiv

Krumsvik, R., & Jones, L. (2023). PhD-supervisors experiences during the COVID-19 pandemic – A case study. EDULEARN23 Proceedings, 2230-2240. 10.21125/edulearn.2023.0661

Krumsvik, R.J., Solstad, S.H. & Salhus, Ø. (2024, under publisering). Utdanningsledelse og utdanningskvalitet på doktorgradsnivå. Noen glimt fra doktorgradsveilederes erfaringer under og etter pandemien. Universitetsforlaget.

Krumsvik, R., Røkenes, F. M., Skaar, Ø. O., Jones, L., Solstad, K., Salhus, Ø., & Høydal, K. (2024, in press). PhD-supervisors' experiences during and after the COVID-19 pandemic – A case study.

Ekstern evaluering av ph.d-program

Krumsvik, R. J., Redelius, K. & Fogelholm, M. (2018). Evaluation of the PhD-program at The Norwegian School of Sport Sciences. Report from the Nordic expert committee. Oslo: Norges Idrettshøgskole.

Krumsvik, R.J. (2019). Evaluering av søknaden til akkreditering av nytt PhD-program ved Universitetet i Stavanger (Evaluation of the University of Stavanger’s application for accreditation of a new PhD-program). Bergen/Stavanger: University of Stavanger

Krumsvik, mfl. (2024). Evaluering av OsloMet’s PhD-program (i prosess). 

 

 

 

Undervisningspriser, o.l.

Indviduelle undervisningspriser/nominasjoner (Individual academic awards/nominations):

Collective awards/grants:

 • Our research group Productive Learning Practise received The Faculty of Psychology’s Publication Award 2008 (Det psykologiske fakultets publiseringspris 2008).
 • The method course (PSYK306) which my colleagues and I were responsible for (Master's programme in work- and organizational psychology, PSYK306) received the Faculty of Psychology’s Study Quality Award 2009/2010 (Det psykologiske fakultets studiekvalitetspris 2009/2010).

Other awards:

Reviewer of the Month in Nurse Education in Practise (Elsevier), November 2019, https://www.journals.elsevier.com/nurse-education-in-practice/reviewers-of-the-month/reviewers-of-the-month

 

Utdanning, verv, o.l.
 • Cand. Mag.    (1993), Elverum Lærerhøgskole
 • Cand. Scient. (1996), Norges Idrettshøgskole
 • Dr. Philos. (2006), Universitetet i Bergen

 

 • Høgskolelektor, Volda Lærerhøgskule/Høgskulen i Volda (1993-2003)
 • Seksjonsleder, Kroppsøvingsseksjonen, Høgskulen i Volda (1998-2000)
 • Styreleder i Stiftelsen Studentheimane i Volda (1996-1998).
 • Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen (2003-2010)
 • Professor (2010-d.d.), Universitetet i Bergen
 • Forsker i PILOT-prosjektet (1999-2003), Høgskulen i Volda/Kunnskapsdepartementet
 • Forskningsleder for Rogalandsstudien (2009-2011), UiB/Rogaland Fylkeskommune/Kunnskapsdepartementet
 • Instituttleder ved Institutt for pedagogikk (2010-2017), Universitetet i Bergen
 • Fast medlem i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet (2010-2017)
 • Professor II, Høgskulen Stord/Haugesund (2010-2016)
 • Forskningsleder for SMIL-studien (2012-2013)
 • Medlem av Skikkethetsnemda ved Universitetet i Bergen, 2012-2015
 • Styremedlem (vara) i høgskulstyret, Høgskulen i Volda (2014-2016) 
 • Forskningsleder for Digital kompetanse i skole og høyere utdanning (2013-d.d.)
 • Forskningsgruppeleder for forskningsgruppen Digitale læringsfelleskap (2007-d.d.): http://www.uib.no/fg/dlc
 • Medlem av International Editorial Board, British Journal of Educational Technology (2016-2018)
 • En av hovedsøkerne bak søknaden om etablering av Centre for the Science of Learning and Technology(SLATE, 2015-2020, KD) ved UiB.
 • En av hovedsøkerne bak forskningsprosjektet ALerT - A wareness Learning Tools for Data Sharing Everywhere (2017, KD).
 • Forskerskoleleder for The Western Norway Graduate School of Educational Research II (2017-d.d.): https://www.uib.no/iped/111879/western-norway-graduate-school-educational-research-ii-wnger-ii
 • Redaktør for Nordic Journal of Digital Literacy (2019-d.d.), Universitetsforlaget
 • Medlem av redaksjonsrådet i Nordisk Tidsskrift for Utdanning og praksis
 • Professor II, Høgskulen i Volda (2016-d.d.)
 • Honorary Research Fellow, University of Bristol (2014-d.d.).
 • Medlem av Universitetet i Bergen sitt Språkpolitiske utvalg, 2020-->
 • Tilknytning til Pandemisenteret ved UiB (2020-d.d.) ( Eksperter og tema - Pandemi | Pandemisenteret | UiB)
 • Fremragende underviser/Excellent teaching practitioner, UiB, 2020-->